Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 09/2023

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

Originály zahraničních norem, které jsou zavedeny do soustavy ČSN pouhým vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ

NORMY

 
010983 - ČSN EN ISO 14083 - Skleníkové plyny - Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
011830 - ČSN EN ISO/ASTM 52911-3 - Aditivní výroba - Konstrukce - Část 3: PBF-EB kovových materiálů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
012008 - ČSN EN ISO 19749 - Nanotechnologie - Měření velikosti a distribuce tvaru částic pomocí rastrovací elektronové mikroskopie 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
012019 - ČSN P CEN ISO/TS 19807-2 - Nanotechnologie - Magnetické nanomateriály - Část 2: Specifikace charakteristik a metod měření pro nanostrukturované magnetické kuličky pro extrakci nukleových kyselin 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
012020 - ČSN P CEN ISO/TS 21357 - Nanotechnologie - Hodnocení střední velikosti nanoobjektů v kapalných disperzích pomocí statického mnohonásobného rozptylu světla (SMLS) 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
014445 - ČSN EN ISO 16610-62 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 62: Lineární plošné filtry: Spline filtry 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
018386 - ČSN EN 15876 - Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
050011 - ČSN EN ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
050110 - ČSN EN ISO 5817 - Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
184020 - ČSN EN IEC 61158-2 ed. 6 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby 3 174.00 Kč
DPH: 0%
3 174.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-3-28 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-28: Definice služby datového spoje - Prvky typu 28 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-4-2 ed. 5 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2 2 334.00 Kč
DPH: 0%
2 334.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-4-28 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-28: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 28 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-5-23 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-23: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 23 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-5-24 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-24: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 24 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-5-27 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-27: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 27 939.00 Kč
DPH: 0%
939.00 Kč
ks
184020 - ČSN EN IEC 61158-5-28 - Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-28: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 28 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
257811 - ČSN EN 14154-4 - Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
260380 - ČSN EN ISO 252 - Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
260384 - ČSN EN ISO 583 - Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka části - Zkušební metody 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
260387 - ČSN EN ISO 283 - Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
284401 - ČSN EN 15085-4 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
284401 - ČSN EN 15085-5 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
311210 - ČSN EN 4877-002 - Letectví a kosmonautika - Přídavné kovy pro svařování - Část 002: Autorizované přídavné kovy 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
320230 - ČSN EN 13281 - Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
320880 - ČSN EN ISO 13590 ed. 2 - Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
325222 - ČSN EN ISO 10088 - Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
325230 - ČSN EN ISO 21487 ed. 2 - Malá plavidla - Pevně instalované benzínové a naftové palivové nádrže 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
333160 - ČSN EN IEC 61400-50-1 - Větrné elektrárny - Část 50-1: Měření větru - Využití přístrojů umístěných na meteorologickém stožáru, gondole a kuželu 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
345884 - ČSN EN IEC 60404-12 - Magnetické materiály - Část 12: Metody zkoušení pro posuzování tepelné odolnosti povrchových izolačních povlaků ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
347720 - ČSN EN IEC 60966-3-3 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-3: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 18 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
347720 - ČSN EN IEC 60966-3-4 - Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-4: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů, frekvenční pásmo do 6 GHz, poloohebný koaxiální kabel typu 50-141 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
353460 - ČSN EN IEC 62246-4 - Jazýčkové přepínače - Část 4: Aplikace ve spojení s magnetickým pohonem používaným pro magnetická snímací zařízení 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
359350 - ČSN EN IEC 63203-204-1 ed. 2 - Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 204-1: Elektronické textilie - Metoda zkoušení trvanlivosti pratelných e-textilních produktů 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
368305 - ČSN EN IEC 60268-23 - Elektroakustická zařízení - Část 23: Televizory a monitory - Reproduktorové systémy 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
369080 - ČSN EN IEC 62321-12 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 12: Společné stanovení - Polybromované bifenyly, polybromované difenylethery a ftaláty v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
369714 - ČSN EN ISO/IEC 29146 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec managementu přístupu 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
369717 - ČSN EN ISO/IEC 29184 - Informační technologie - Prohlášení o ochraně soukromí a získání souhlasu online 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
389260 - ČSN EN 14972-11 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 11: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro kabelové kanály 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
389260 - ČSN EN 14972-6 - Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 6: Zkušební postup systémů s uzavřenými hlavicemi pro zdvojené podlahy a podhledy 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
420049 - ČSN EN ISO 3252 - Prášková metalurgie - Slovník 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
Nelze zakoupit
420470 - ČSN EN ISO 13520 - Stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelových odlitcích 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
420661 - ČSN EN ISO 11210 - Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny - Gravimetrické stanovení chloridem amonným 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
420665 - ČSN EN ISO 11490 - Klenotnictví a drahé kovy - Stanovení palladia - Gravimetrické stanovení dimethylglyoximem 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
421066 - ČSN EN 10248-1 - Štětovnice válcované za tepla - Část 1: Technické dodací podmínky 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
643608 - ČSN EN ISO 11337 - Plasty - Polyamidy - Stanovení e-kaprolaktamu a w-laurolaktamu plynovou chromatografií 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
656081 - ČSN EN 15522-1 - Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 1: Vzorkování 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
656081 - ČSN EN 15522-2 - Zjišťování úniku ropy - Ropa a ropné výrobky - Část 2: Analytická metoda a vyjádření výsledků založených na plynové chromatografii s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a hmotnostním detektorem (GC-MS) s nízkým rozlišením 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
ks
656163 - ČSN EN 15195 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení prodlevy vznícení a odvozeného cetanového čísla (DCN) paliv ze středních destilátů pomocí spalování ve spalovací komoře o konstantním objemu 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
656573 - ČSN EN 16568 - Motorová paliva - Směsi methylesterů mastných kyselin (FAME) s motorovou naftou - Stanovení oxidační stability metodou zrychlené oxidace při 120 st.C 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
691290 - ČSN EN ISO 23582-1 - Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
701017 - ČSN EN 12758+A1 - Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
727254 - ČSN EN 16863 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné reflexní izolační (RI) výrobky - Specifikace 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
736390 - ČSN EN 16729-5 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 5: Nedestruktivní zkoušky svarů v koleji 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
756403 - ČSN EN 12255-10 - Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
770414 - ČSN EN ISO 14375 - Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
770415 - ČSN EN ISO 28862 - Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly pro nefarmaceutické produkty 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
771044 - ČSN EN 17665+A1 - Obaly - Zkušební metody a požadavky na prokázání, že plastové uzávěry a víčka zůstávají připevněny k nádobám na nápoje 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
833582 - ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
852908 - ČSN EN ISO 7439 - Nitroděložní antikoncepční tělíska s obsahem mědi - Požadavky a zkoušky 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
855930 - ČSN EN ISO 11608-5 - Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a zkušební metody - Část 5: Automatizované funkce 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
856034 - ČSN EN ISO 8325 - Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
856377 - ČSN EN ISO 23401-1 - Stomatologie - Materiály pro podložení základny zubní protézy - Část 1: Tvrdé materiály 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
910217 - ČSN EN 17869 - Nábytkové kování - Metoda zkoušení pevnosti a zkoušky přetížením konektorů pro nábytek konstruovaný z deskového materiálu 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
943415 - ČSN EN 12790-1 - Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 1: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než si začnou sedat 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
943415 - ČSN EN 12790-2 - Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka - Část 2: Opěrná lehátka určená pro děti do doby, než se začnou stavět na nohy 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61158-2 ed. 5 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61158-5-24 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 61400-12-1 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 21872-1 ) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN IEC 61158-5-23 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN IEC 61158-4-2 ed. 4 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 3826-1 ) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 13445-2 ) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN IEC 63203-204-1 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 8536-15 ) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12-3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12-5 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-50 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-50-2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12-6 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-12 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.