Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (20)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Normy TNV

Seznam odvětvových technických norem vodního hospodářství (TNV) a odpadového hospodářství (TNO)
 
TNO 83 8039 - Skládkování odpadů - Provozní řád skládek 115.00 Kč
DPH: 10%
126.50 Kč
ks
TNV 25 9305 - Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou 2/2012 276.00 Kč
DPH: 10%
303.60 Kč
ks
TNV 75 0144 - Terminologie pozemkových úprav 322.00 Kč
DPH: 10%
354.20 Kč
ks
TNV 75 0211 - Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi - Statický výpočet 400.00 Kč
DPH: 10%
440.00 Kč
ks
TNV 75 0230 - Hydraulické výpočty při navrhování úpraven vody 162.70 Kč
DPH: 10%
178.97 Kč
ks
TNV 75 0747 - Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 150.00 Kč
DPH: 10%
165.00 Kč
ks
TNV 75 0910 - Dovolené průsaky uzávěrů vodních děl 92.00 Kč
DPH: 10%
101.20 Kč
ks
TNV 75 0951 - Označování potrubí podle protékající látky ve Vodohospodářských provozech 58.00 Kč
DPH: 10%
63.80 Kč
ks
TNV 75 2005 - Pozorování a měření kontrukcí vodních děl 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 2010 - Klimatické údaje prostorů vodních děl 92.00 Kč
DPH: 10%
101.20 Kč
ks
TNV 75 2102 - Úpravy potoků 253.00 Kč
DPH: 10%
278.30 Kč
ks
TNV 75 2103 - Úpravy řek 520.00 Kč
DPH: 10%
572.00 Kč
ks
TNV 75 2131 - Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích - Navrhování 150.00 Kč
DPH: 10%
165.00 Kč
ks
TNV 75 2303 - Jezy a stupně 239.00 Kč
DPH: 10%
262.90 Kč
ks
TNV 75 2321 - Zprůchodnění migračních bariér rybími přechody 311.00 Kč
DPH: 10%
342.10 Kč
ks
TNV 75 2322 - Zařízení pro migraci ryb a dalších vodních živočichů přes překážky v malých vodních tocích 219.00 Kč
DPH: 10%
240.90 Kč
ks
TNV 75 2401 - Vodní nádrže a zdrže 173.00 Kč
DPH: 10%
190.30 Kč
ks
TNV 75 2415 - Suché nádrže 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 2910 - Manipulační řády vodních děl na vodních tocích 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 2920 - Provozní řád hydrotechnických vodních děl 173.00 Kč
DPH: 10%
190.30 Kč
ks
TNV 75 2925 - Provoz a údržba vodních toků 161.00 Kč
DPH: 10%
177.10 Kč
ks
TNV 75 2931 - Povodňové plány 391.00 Kč
DPH: 10%
430.10 Kč
ks
TNV 75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 4102 - Pedologický průzkum pro meliorační opatření 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 4112 - Geologický průzkum pro zemědělské využívání krajiny 280.00 Kč
DPH: 10%
308.00 Kč
ks
TNV 75 4221 - Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží 490.00 Kč
DPH: 10%
539.00 Kč
ks
TNV 75 4307 - Závlahová zařízení podrobná pro postřik 425.45 Kč
DPH: 10%
468.00 Kč
ks
TNV 75 4310 - Závlahová zařízení pro mikrozávlahy 600.00 Kč
DPH: 10%
660.00 Kč
ks
TNV 75 4320 - Závlahové kanály 322.00 Kč
DPH: 10%
354.20 Kč
ks
TNV 75 4922 - Údržba odpodňovacích zařízení 220.00 Kč
DPH: 10%
242.00 Kč
ks
TNV 75 4931 - Provozní řád závlah 350.00 Kč
DPH: 10%
385.00 Kč
ks
TNV 75 4933 - Údržba závlahových zařízení 240.00 Kč
DPH: 10%
264.00 Kč
ks
TNV 75 4934 - Provoz a údržba závlahových čerpacích stanic 272.80 Kč
DPH: 10%
300.08 Kč
ks
TNV 75 5402 - Výstavba vodovodních potrubí 138.00 Kč
DPH: 10%
151.80 Kč
ks
TNV 75 5405 - Sanace vodovodních sítí 345.00 Kč
DPH: 10%
379.50 Kč
ks
TNV 75 5408 - Bloky vodohospodářských potrubí 265.00 Kč
DPH: 10%
291.50 Kč
ks
TNV 75 5891 - Vodárenské filtrační písky 104.00 Kč
DPH: 10%
114.40 Kč
ks
TNV 75 5910 - Zkoušky vodárenských objektů a zařízení 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 5922 - Obsluha a údržba vodovodních potrubí veřejných vodovodů 115.00 Kč
DPH: 10%
126.50 Kč
ks
TNV 75 5931 - Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod -Koagulace 207.00 Kč
DPH: 10%
227.70 Kč
ks
TNV 75 5932 - Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Odželezování 81.00 Kč
DPH: 10%
89.10 Kč
ks
TNV 75 5933 - Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Sorpce 81.00 Kč
DPH: 10%
89.10 Kč
ks
TNV 75 5934 - Vodárenství - Laboratorní technologické zkoušky úpravy vod - Dezinfekce 127.00 Kč
DPH: 10%
139.70 Kč
ks
TNV 75 5940 - Mikroskopické posuzování separační účinnosti vodárenské technologie 150.00 Kč
DPH: 10%
165.00 Kč
ks
TNV 75 5941 - Mikroskopické posuzování jakosti vody dopravované potrubím 322.00 Kč
DPH: 10%
354.20 Kč
ks
TNV 75 5950 - Provozní řád vodovodu 130.00 Kč
DPH: 10%
143.00 Kč
ks
TNV 75 6011 - Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení 207.00 Kč
DPH: 10%
227.70 Kč
ks
TNV 75 6262 - Odlehčovací komory a separátory 207.00 Kč
DPH: 10%
227.70 Kč
ks
TNV 75 6611 - Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení - Stanovení v čisté vodě 115.00 Kč
DPH: 10%
126.50 Kč
ks
TNV 75 6613 - Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Pneumatická aerace 173.00 Kč
DPH: 10%
190.30 Kč
ks
TNV 75 6614 - Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod - Mechanická aerace 173.00 Kč
DPH: 10%
190.30 Kč
ks
TNV 75 6616 - Biologické odstraňování fosforu v aktivačních nádržích 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 6910 - Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 390.00 Kč
DPH: 10%
429.00 Kč
ks
TNV 75 6911 - Provozní řád kanalizace 253.00 Kč
DPH: 10%
278.30 Kč
ks
TNV 75 6925 - Obsluha a údržba stok 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 6930 - Obsluha a údržba čistíren odpadních vod 288.00 Kč
DPH: 10%
316.80 Kč
ks
TNV 75 7055 - Jakost vod - Odběr vzorků - Návod pro odběr vzorků ke stanovení těkavých organických látek (VOC) 161.00 Kč
DPH: 10%
177.10 Kč
ks
TNV 75 7121 - Jakost vod. Požadavky na jakost vody dopravované potrubím při teplotě do 25 °C 299.00 Kč
DPH: 10%
328.90 Kč
ks
TNV 75 7231 - Jakost vod - Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod 92.00 Kč
DPH: 10%
101.20 Kč
ks
TNV 75 7340 - Jakost vod - Metody orientační senzorické analýzy 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 7389 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěné mědi, olova, kadmia, selenu, thalia, kobaltu, niklu, chromu a rtuti rozpouštěcí (stripping) voltamerií 207.00 Kč
DPH: 10%
227.70 Kč
ks
TNV 75 7408 - Jakost vod - Stanovení barya metodami atomové absorpční spektrometrie 161.00 Kč
DPH: 10%
177.10 Kč
ks
TNV 75 7431 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných fluoridů -Spektrofotometrická metoda se zirkonalizarinem 138.00 Kč
DPH: 10%
151.80 Kč
ks
TNV 75 7466 - Jakost vod - Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou ( pro stanovení ve znečištěných vodách ) 69.00 Kč
DPH: 10%
75.90 Kč
ks
TNV 75 7476 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných síranů - Gravimetrická metoda s chloridem barnatým 127.00 Kč
DPH: 10%
139.70 Kč
ks
TNV 75 7549 - Jakost vod - Stanovení potenciálu trihalomethanů (PTHM) za normalizovaných podmínek jejich vzniku 138.00 Kč
DPH: 10%
151.80 Kč
ks
TNV 75 7552 - Jakost vod - Stanovení těkavých organických látek (VOC) - Metoda zakoncentrování mikroextrakcí tuhou fází (SPME) z parního prostoru (head space) a stanovení plynovou chromatografií 219.00 Kč
DPH: 10%
240.90 Kč
ks
TNV 75 7621 - Jakost vod - Stanovení radia 228 srážecí metodou 115.00 Kč
DPH: 10%
126.50 Kč
ks
TNV 75 7741 - Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem 173.00 Kč
DPH: 10%
190.30 Kč
ks
TNV 75 7768 - Jakost vod - Hodnocení účinnosti čištění průmyslových odpadních vod pomocí toxikologického stanovení 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 7769 - Jakost vod - Metoda stanovení chronických účinků znečištění povrchových vod 288.00 Kč
DPH: 10%
316.80 Kč
ks
TNV 75 7961 - Stanovení zahušťovacích a odvodňovacích vlastností kalů 196.00 Kč
DPH: 10%
215.60 Kč
ks
TNV 75 8052 - Chemický a fyzikální rozbor kalů - Stanovení nepolárních extrahovaných látek metodou infračervené spektrometrie (NELir) 184.00 Kč
DPH: 10%
202.40 Kč
ks
TNV 75 8090 - Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod 207.00 Kč
DPH: 10%
227.70 Kč
ks
TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami 680.00 Kč
DPH: 10%
748.00 Kč
ks
TNV 94 0920-1 Bezpečnost bazénů, koupališť a aquaparků - Část 1: Personální zajištění bezpečnosti návštěvníků 120.00 Kč
DPH: 10%
132.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.