Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 09/2023

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
010261 - ČSN ISO 2859-2 - Statistické přejímky srovnáváním - Část 2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
010355 - ČSN ISO 31073 - Management rizik - Slovník 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
011300 - ČSN EN IEC 80000-6 ed. 2 - Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
011449 - ČSN ISO 21940-21 - Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
015020 - ČSN ISO 24647 - Nedestruktivní zkoušení - Robotické ultrazvukové zkušební systémy - Obecné požadavky 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
015070 - ČSN ISO 18251-2 - Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 2: Zkušební metoda pro integrovaný výkon systému a zařízení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
024470 - ČSN EN 13411-3 - Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
345615 - ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Projevy poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Obecný návod 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
347029 - ČSN IEC 62930 - Elektrické kabely pro fotovoltaické systémy se jmenovitým napětím 1,5 kV DC 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
354101 - ČSN EN IEC 60947-8 ed. 2 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
360090 - ČSN EN IEC 61547 ed. 3 - Zařízení pro obecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
420673 - ČSN EN 14242 - Hliník a slitiny hliníku - Chemický rozbor - Rozbor optickou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
461042 - ČSN EN ISO 734 - Extrahovatelné šroty olejnatých semen - Stanovení obsahu oleje - Extrakční metoda s použitím hexanu (nebo petroletheru) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
476021 - ČSN EN 17822 - Lesnická strojní zařízení - Požadavky na závěsné zařízení a odkláněcí kladky pro lesnické vyvážecí činnosti 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
513030 - ČSN EN 13885 - Potravinářská strojní zařízení - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
670010 - ČSN EN ISO 4618 - Nátěrové hmoty - Slovník 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
670580 - ČSN EN ISO 7142 - Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Obecné metody zkoušení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
673012 - ČSN EN ISO 2811-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení hustoty - Část 1: Pyknometrická metoda 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
673086 - ČSN EN ISO 1518-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
730802 - ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
730804 - ČSN 73 0804 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 939.00 Kč
DPH: 0%
939.00 Kč
ks
730848 - ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
731302 - ČSN EN 12390-10 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci při atmosférické koncentraci oxidu uhličitého 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
731302 - ČSN EN 12390-11 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 11: Stanovení odolnosti betonu proti chloridům, jednosměrná difuze 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
731302 - ČSN EN 12390-12 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
731302 - ČSN P CEN/TS 12390-9 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování v rozmrazovacích solích - Odlupování 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
755808 - ČSN EN 890 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
755809 - ČSN EN 891 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-síran železitý 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
800088 - ČSN EN ISO 4484-1 - Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 1: Stanovení úbytku materiálu z plošných textilií během praní 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
804624 - ČSN EN 1875-3 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda (výpočet pěti nejvyšších vrcholů) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
852701 - ČSN EN ISO 81060-3 - Neinvazivní tonometry - Část 3: Klinická zkouška typu s kontinuálním automatizovaným měřením 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
855220 - ČSN EN ISO 10993-10 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky senzibilizace kůže 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
910269 - ČSN P CEN/TS 16209 - Nábytek - Klasifikace vlastností povrchů nábytku 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
940920 - ČSN EN 15288-2 - Plavecké bazény pro veřejné užívání - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN ISO 16654 ) 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50065-4-1 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50065-4-3 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50065-4-4 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50065-4-5 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 60695-5-1 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60947-8 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50065-4-6 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 80000-6 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z5 (pro normu :ČSN 73 0802 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 12790 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z5 (pro normu :ČSN 73 0804 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61547 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN 73 0833 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 61400-12-2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60539-1 ed. 3 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61951-1 ed. 4 ) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
Označení změny :A5 (pro normu :ČSN EN 13480-3 ) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN IEC 62281 ed. 4 ) 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 10272-1 ) 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 10272-2 ) 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50697 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 50104 ed. 4 ) 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
Označení změny :A4 (pro normu :ČSN EN ISO 7010 ) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
Označení změny :A5 (pro normu :ČSN EN ISO 7010 ) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
Označení změny :A6 (pro normu :ČSN EN ISO 7010 ) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 14885 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN 73 6148 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.