Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 03/2022

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

Originály zahraničních norem, které jsou zavedeny do soustavy ČSN pouhým vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ

NORMY

 
012071 - ČSN EN 16980-1 - Fotokatalýza - Metody zkoušení kontinuálního průtoku - Část 1: Stanovení degradace oxidu dusnatého (NO) ve vzduchu fotokatalytickými materiály 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
015262 - ČSN EN ISO/IEC 17030 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
018383 - ČSN P CEN ISO/TS 17573-3 - Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 3: Datový slovník 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
Nelze zakoupit
050331 - ČSN EN ISO 3834-1 - Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na kvalitu 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
060407 - ČSN EN ISO 11855-3 - Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 3: Návrh a dimenzování 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
060407 - ČSN EN ISO 11855-4 - Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS) 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
Nelze zakoupit
060407 - ČSN EN ISO 11855-5 - Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladící soustavy - Část 5: Instalace 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
184004 - ČSN CLC IEC/TR 62541-1 - Sjednocená architektura OPC - Část 1: Přehled a koncepty 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
184004 - ČSN CLC IEC/TR 62541-2 - Sjednocená architektura OPC - Část 2: Bezpečnostní model 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
195022 - ČSN EN ISO 15253 - Oční optika a přístroje - Optické a elektrooptické prostředky pro slabozraké 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
252011 - ČSN EN ISO 10360-10 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční lasery 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
252011 - ČSN EN ISO 10360-13 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 13: Optické 3D CMS 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
274003 - ČSN EN 81-22 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
Nelze zakoupit
281531 - ČSN EN ISO 3381 - Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
300501 - ČSN EN 17507 - Silniční vozidla - Přenosné systémy měření emisí (PEMS) - Hodnocení výkonu 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
309081 - ČSN EN 17406+A1 - Klasifikace pro použití jízdních kol 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
310510 - ČSN EN 16602-70-15 - Zabezpečování kosmických produktů - Nedestruktivní zkoušení 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
310540 - ČSN EN 16603-10-04 - Kosmické inženýrství - Kosmické prostředí 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
ks
325219 - ČSN EN 17556 - Plavidla vnitrozemské plavby - Seznam bezpečnostních opatření a bezpečnostní plány pro osobní plavidla 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
347003 - ČSN EN IEC 62153-4-15 - Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-15: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu s triaxiálními články 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
347307 - ČSN EN IEC 60317-84 - Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 84: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 200 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
353012 - ČSN EN IEC 63249-1 - Vlnovody ke koaxiálním konektorům - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
356610 - ČSN EN IEC 62855 - Jaderné elektrárny - Systémy elektrického napájení - Analýza systémů elektrického napájení 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
356636 - ČSN EN IEC/IEEE 62582-6 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Metody monitorování stavu elektrických zařízení - Část 6: Izolační odpor 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
356638 - ČSN EN IEC 62954 - Jaderné elektrárny - Dozorny - Požadavky na zařízení pro reakci na mimořádné události 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
359039 - ČSN EN IEC 61189-2-807 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-807: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Teplota rozkladu (Td) pomocí TGA 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
360456 - ČSN EN 13032-3 - Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
386412 - ČSN EN 12732 - Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
Nelze zakoupit
420166 - ČSN EN 10132 - Ocelové úzké pásy válcované za studena k tepelnému zpracování - Technické dodací podmínky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
560696 - ČSN EN ISO 11132 - Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro měření výkonu kvantitativního popisného senzorického panelu 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
643070 - ČSN EN ISO 13000-1 - Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
643070 - ČSN EN ISO 13000-2 - Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
656116 - ČSN EN 15199-4 - Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí plynovou chromatografií - Část 4: Lehké frakce 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
665232 - ČSN EN 17387 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška k hodnocení baktericidní a protikvasinkové a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví na neporézních površích bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2) 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
673038 - ČSN EN ISO 13885-1 - Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 1: Tetrahydrofuran (THF) jako mobilní fáze 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
673038 - ČSN EN ISO 13885-2 - Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 2: N,N-dimethylacetamid (DMAC) jako mobilní fáze 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
673038 - ČSN EN ISO 13885-3 - Gelová permeační chromatografie (GPC) - Část 3: Voda jako mobilní fáze 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
673161 - ČSN EN ISO 22553-11 - Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 11: Stabilita lázně 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
673161 - ČSN EN ISO 22553-12 - Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 12: Sedimentace na vodorovných plochách 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
673161 - ČSN EN ISO 22553-7 - Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 7: Elektrický odpor mokrého nátěrového filmu 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
673161 - ČSN EN ISO 22553-8 - Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 8: Hustota elektrického náboje 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
673161 - ČSN EN ISO 22553-9 - Nátěrové hmoty - Elektroforeticky nanesené povlaky - Část 9: Úbytek hmotnosti při vypalování 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
681110 - ČSN EN 17035 - Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
681521 - ČSN EN ISO 21392 - Kosmetika - Analytické metody - Stanovení stopových množství těžkých kovů v kosmetických přípravcích metodou ICP/MS 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
696397 - ČSN EN 1397 - Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
698921 - ČSN EN 13121-1 - Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Požadavky na specifikaci a přejímací kritéria 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
699112 - ČSN EN 13012 ed. 2 - Benzinové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
699117 - ČSN EN 13617-1 ed. 2 - Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
699117 - ČSN EN 13617-2 ed. 2 - Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
699117 - ČSN EN 13617-3 ed. 2 - Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
699117 - ČSN EN 13617-4 ed. 2 - Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
730857 - ČSN EN 1366-11+A1 - Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
730857 - ČSN EN 1366-3 - Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
Nelze zakoupit
738525 - ČSN EN 14908-8 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 8: Komunikace pomocí širokopásmového připojení přes sítě elektrického vedení - s internetovými protokoly 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
738525 - ČSN EN 14908-9 - Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 9: Bezdrátová komunikace v pásmech ISM 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
746090 - ČSN EN 16759 - Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
746709 - ČSN EN 17410 - Plasty - Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
800852 - ČSN EN ISO 5470-2 - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
806160 - ČSN EN 12447 - Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
838325 - ČSN EN ISO 22940 - Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
847150 - ČSN EN ISO 15883-5 - Mycí a dezinfekční zařízení - Část 5: Požadavky na funkční způsobilost a kritéria zkušebních metod pro prokázání účinnosti čištění 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
855261 - ČSN EN ISO 11138-8 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Biologické indikátory - Část 8: Metoda pro validaci zkrácené doby inkubace pro biologický indikátor 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
857032 - ČSN EN ISO 20166-4 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 4: Detekční techniky in situ 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
875111 - ČSN ETSI EN 301 908-1 V15.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky, vydání 15 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
875111 - ČSN ETSI EN 301 908-14 V15.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA), vydání 15 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
875111 - ČSN ETSI EN 301 908-18 V15.1.1 - Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE, vydání 15 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
878596 - ČSN ETSI EN 302 326-2 V2.1.1 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
878596 - ČSN ETSI EN 302 326-3 V2.1.1 - Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Rádiové antény mezi více body 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
940303 - ČSN EN 913+A1 - Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
982025 - ČSN EN ISO 27789 - Zdravotnická informatika - Auditní záznamy elektronických zdravotních záznamů 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13617-1 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13617-4 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13617-3 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13617-2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.