Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 03/2022

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
010336 - ČSN ISO 10017 - Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
010965 - ČSN EN ISO 14065 - Obecné zásady a požadavky na orgány validující a ověřující environmentální informace 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
011630 - ČSN EN ISO 389-7 - Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difuzního pole 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
011658 - ČSN ISO 22955 - Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
011666 - ČSN EN ISO 11691 - Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
011669 - ČSN EN ISO 5135 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu hluku koncových prvků, koncových jednotek, klapek a ventilů vzduchotechnických zařízení na základě měření v dozvukové místnosti 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
013130 - ČSN ISO 129-4 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
038650 - ČSN EN ISO 7668 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20st., 45st., 60st. nebo 85st. 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
274003 - ČSN EN 81-40 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
274003 - ČSN EN 81-72 ed. 3 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a nákladů - Část 72: Požární výtahy 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
274003 - ČSN EN 81-73 ed. 2 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
330175 - ČSN EN IEC 60757 - Kód pro označování barev 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
333511 - ČSN EN 50702 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sběrače proudu z přívodní kolejnice (kolejnicový sběrač): Vlastnosti a zkoušky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
334594 - ČSN EN 50134-5 ed. 2 - Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
342710 - ČSN EN 54-7 ed. 2 - Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Bodové hlásiče využívající rozptýlené světlo, vysílané světlo nebo ionizaci 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
345615 - ČSN EN IEC 60695-4 ed. 4 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
345791 - ČSN EN IEC 60068-2-21 ed. 3 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
347308 - ČSN EN IEC 60851-1 ed. 2 - Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Obecně 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
351001 - ČSN EN IEC 60076-22-8 - Výkonové transformátory - Část 22-8: Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Zařízení vhodná pro použití v komunikačních sítích 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
356502 - ČSN EN IEC 61010-2-091 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-091: Zvláštní požadavky na skříňová rentgenová zařízení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
359350 - ČSN EN IEC 63203-101-1 - Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 101-1: Terminologie 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
359721 - ČSN EN IEC 61318 ed. 2 - Práce pod napětím - Metody pro hodnocení vad a ověření funkčnosti použitelné pro nástroje, předměty a zařízení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
360001 - ČSN EN 12665 - Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
360701 - ČSN EN IEC 62868-1 - Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
386490 - ČSN EN 1918-1 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
386490 - ČSN EN 1918-2 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
386490 - ČSN EN 1918-3 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
386490 - ČSN EN 1918-4 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
386490 - ČSN EN 1918-5 - Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
427205 - ČSN EN 603-3 - Hliník a slitiny hliníku - Tvářené přířezy pro kování - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
513055 - ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
654838 - TNI CEN/TR 14539 - Jednosložkové hnojivo typu dusičnanu amonného - Srovnávací studie pro stanovení pórovitosti (retence oleje) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
656136 - ČSN EN 17306 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku - Mikrodestilace 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
722326 - ČSN EN 934-6 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
746001 - ČSN EN 1627 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
746002 - ČSN EN 1628 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
746003 - ČSN EN 1629 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
746004 - ČSN EN 1630 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
756403 - ČSN EN 12255-16 - Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
800216 - ČSN EN ISO 1833-22 - Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 22: Směsi viskózy nebo určitých typů měďnatých nebo modalových nebo lyocelových vláken s lněnými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
833635 - ČSN EN IEC 62990-2 - Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
838126 - ČSN EN 15935 - Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení ztráty žíháním 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
838202 - ČSN EN ISO 17225-1 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
838202 - ČSN EN ISO 17225-5 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Tříděné palivové dřevo 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
838202 - ČSN EN ISO 17225-7 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 7: Tříděné nedřevní brikety 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
838202 - ČSN EN ISO 17225-9 - Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 9: Tříděné drcené dřevo a dřevní štěpka pro průmyslové použití 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
911105 - ČSN EN 527-2+A1 - Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
943458 - ČSN EN 13209-1 ed. 2 - Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit

ZMĚNY

 
Označení změny :A7 (pro normu :ČSN IEC 50(726) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN IEC 757 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A5 (pro normu :ČSN IEC 50(721) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60851-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A7 (pro normu :ČSN IEC 50(705) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60068-2-77 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A3 (pro normu :ČSN IEC 50(715) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :A7 (pro normu :ČSN IEC 60050(723) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :A4 (pro normu :ČSN IEC 50(801) ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 54-7 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61243-5 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 62044-3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A5 (pro normu :ČSN IEC 60050-131 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13209-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 50134-5 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60068-2-21 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61318 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 81-40 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61666 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62271-206 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 61534-1 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN 61534-1 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60695-4 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61010-2-091 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62271-101 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62271-112 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50491-6-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN EN 60794-1-24 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 60794-1-24 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 81-72 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60384-24 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60384-25 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62868 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 14021 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 81-73 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13012 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 50604-1 ) 313.00 Kč
DPH: 0%
313.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62133-2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN IEC 60238 ed. 5 ) 213.00 Kč
DPH: 0%
213.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 13918 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN IEC 60404-6 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO/IEC 29101 ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 13611 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN P CEN ISO/TS 23406 ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 50520 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN IEC 61386-23 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN IEC 61386-21 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN IEC 61386-22 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN 99 8074 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
Nelze zakoupit

Copyright DTO CZ s.r.o.