Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 04/2021

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

Originály zahraničních norem, které jsou zavedeny do soustavy ČSN pouhým vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ

NORMY

 
018483 - ČSN P CEN ISO/TS 19321 - Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Slovník datových struktur informací ve vozidle (IVI) 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
050055 - ČSN EN ISO 9455-5 - Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
055605 - ČSN EN ISO 9453 - Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
078311 - ČSN EN ISO 10298 - Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení toxicity pro výběr výstupů ventilu lahve
Počet změn :1
335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
078312 - ČSN EN ISO 13338 - Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
078325 - ČSN EN ISO 11755 - Lahve na plyny - Svazky lahví na stlačené a zkapalněné plyny (kromě acetylenu) - Kontrola během plnění 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
133065 - ČSN EN 12569 - Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
134310 - ČSN EN ISO 4126-3 - Bezpečnostní zařízení pro ochranu proti nadměrnému tlaku - Část 3: Pojistné ventily a pojistná zařízení proti prasknutí disku v kombinaci 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
180410 - ČSN EN IEC 62890 - Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
180432 - ČSN EN IEC 62828-4 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 4: Zvláštní postupy pro vysílače úrovně 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
180432 - ČSN EN IEC 62828-5 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 5: Zvláštní postupy pro vysílače toku 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-10 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 10: Programy 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-14 - Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-3 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-4 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 4: Služby 1 443.00 Kč
DPH: 0%
1 443.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-5 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 5: Model informací 1 191.00 Kč
DPH: 0%
1 191.00 Kč
ks
184004 - ČSN EN IEC 62541-6 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 6: Model informací 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
195300 - ČSN EN ISO 11979-5 - Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
270540 - ČSN EN 12999 - Jeřáby - Nakládací jeřáby 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
Nelze zakoupit
284401 - ČSN EN 15085-2 - Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
300559 - ČSN EN ISO 15118-8 - Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
307211 - ČSN EN 17128 - Lehká motorová vozidla pro přepravu osob a zboží a souvisejících zařízení, která nepodléhají schválení typu pro použití na silnici - Osobní lehká elektrická vozidla (PLEV) - Požadavky a zkušební metody 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
313753 - ČSN EN 6140 - Letectví a kosmonautika - Ochranné nekovové zátky pro koncovky NAS1760 a pro připojovací hrdla AS33649 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
317126 - ČSN EN 6111 - Letectví a kosmonautika - Ethylen-propylenový elastomer (EPM/EPDM) - Tvrdost 80 IRHD pro statické těsnicí prvky v hydraulických systémech pro dlouhodobé použití - Norma materiálu 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
319321 - ČSN EN 12312-7 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemisťování letadel 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
Nelze zakoupit
334850 - ČSN EN 61850-7-1 ed. 2+A1 - Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely 1 443.00 Kč
DPH: 0%
1 443.00 Kč
ks
334900 - ČSN EN IEC 61968-5 - Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 5: Optimalizace dodávané energie 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
347620 - ČSN EN 50397-1 ed. 2 - Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1kV a do 36 kV včetně - Část 1: Izolované vodiče 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
356654 - ČSN EN IEC 62003 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na testování elektromagnetické kompatibility 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
356684 - ČSN EN IEC 62645 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení - Požadavky na kybernetickou bezpečnost 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
364801 - ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
364801 - ČSN EN ISO 80601-2-74 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-74: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zvlhčovačů dýchacích plynů 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
Nelze zakoupit
389250 - ČSN EN 15004-5 - Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 5: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
420401 - ČSN EN ISO 7438 - Kovové materiály - Zkouška ohybem 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
450061 - ČSN EN ISO 18796-1 - Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vnitřní povlaky a obklady procesních nádob z uhlíkové oceli - Část 1: Technické požadavky 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
453101 - ČSN EN ISO 35104 - Naftový a plynárenský průmysl - Arktické operace - Management aktivit v ledových podmínkách 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
461089 - ČSN EN 15948 - Obiloviny - Stanovení vlhkosti a bílkovin - Stanovení v celých zrnech metodou spektroskopie v blízké infračervené oblasti 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
490163 - ČSN EN ISO 12460-3 - Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
490685 - ČSN EN 73 - Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
490686 - ČSN EN 84 - Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
643117 - ČSN EN ISO 6259-2 - Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
646409 - ČSN EN ISO 16486-2 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
646409 - ČSN EN ISO 16486-3 - Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
656216 - ČSN EN ISO 3104 - Ropné výrobky - Průhledné a neprůhledné kapaliny - Stanovení kinematické viskozity a výpočet dynamické viskozity 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
670520 - ČSN EN ISO 787-28 - Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
671417 - ČSN EN ISO 473 - Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
726020 - ČSN EN 993-10 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
Nelze zakoupit
727252 - ČSN EN 17140 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
730150 - ČSN EN ISO 19650-3 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
730502 - ČSN EN ISO 9053-2 - Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
730513 - ČSN EN ISO 10848-5 - Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
Nelze zakoupit
736369 - ČSN EN 17282 - Železniční aplikace - Infrastruktura - Rohože pod štěrkovým ložem 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
770536 - ČSN EN 15009 - Aerosolové nádobky - Dvoukomorové aerosolové rozprašovače 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
774004 - ČSN EN ISO 21976 - Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
795235 - ČSN EN ISO 24264 - Obuv - Zkoušení dutých a kompaktních podpatků a patníků - Pevnost připevnění patníku 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
832205 - ČSN EN 13274-4 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
832865 - ČSN EN ISO 12402-10 - Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
832865 - ČSN EN ISO 12402-7 - Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
834752 - ČSN P CEN/TS 17340 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
852928 - ČSN EN ISO 25539-2 - Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
855830 - ČSN EN ISO 8836 ed. 2 - Odsávací katetry pro použití v dýchacím traktu 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
856098 - ČSN EN ISO 23402-1 - Stomatologie - Přenosná stomatologická zařízení určená pro použití mimo zdravotnická prostředí - Část 1: Obecné požadavky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
856314 - ČSN EN ISO 17730 - Stomatologie - Fluoridové laky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
856374 - ČSN EN ISO 22598 - Stomatologie - Barevné vzorníky pro stanovení intraorální barvy zubu 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
872001 - ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 - Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
875101 - ČSN ETSI EN 301 489-22 V2.1.1 - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení umístěná na zemském povrchu - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
875148 - ČSN ETSI EN 302 609 V2.2.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro komunikační systémy Euroloop - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
875183 - ČSN ETSI EN 302 890-2 V2.1.1 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Funkce vrstvy zařízení - Část 2: Management pozice a času (PoTi) - Vydání 2 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
879051 - ČSN ETSI EN 303 340 V1.2.1 - Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
917872 - ČSN EN 12199 - Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO 8836 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62541-10 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62541-4 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62541-5 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62541-6 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62541-3 ed. 2 ) 35.00 Kč
DPH: 0%
35.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 11978 ) 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 61400-6 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.