Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 04/2021

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
011300 - ČSN EN ISO 80000-11 - Veličiny a jednotky - Část 11: Charakteristická čísla 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
011300 - ČSN EN ISO 80000-3 - Veličiny a jednotky - Část 3: Prostor a čas 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
011440 - ČSN ISO 13373-5 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 5: Diagnostické metody pro ventilátory a dmychadla 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
011603 - ČSN EN ISO 3740 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Pokyny pro použití základních norem 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
011605 - ČSN EN ISO 3743-2 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
013133 - ČSN ISO 15786 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
013152 - ČSN ISO 5845-2 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
013245 - ČSN EN ISO 6412-1 - Technická dokumentace produktu - Zjednodušené zobrazení potrubí - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé zobrazení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
015026 - ČSN EN ISO 22232-2 - Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
038561 - ČSN EN ISO 1460 - Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
050311 - ČSN EN ISO 15607 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
050312 - ČSN EN ISO 15609-1 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
050312 - ČSN EN ISO 15609-2 - Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
055327 - ČSN EN ISO 24034 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
056826 - ČSN EN 14728 - Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
078521 - ČSN EN ISO 9809-3 - Lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny - Část 3: Lahve a velkoobjemové lahve z normalizačně žíhané oceli 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
276001 - ČSN EN 13814-3 - Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
280121 - ČSN EN 15153-2 - Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 2: Výstražné houkačky pro železniční vozidla 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
280526 - ČSN EN 13715 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Kola - Jízdní obrysy kol 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
281561 - ČSN EN 17355 - Drážní aplikace - Komunikační zařízení pro městské dráhy - Systémové požadavky 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
284048 - ČSN EN 16452+A1 - Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
331610 - ČSN EN 50678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě
Počet změn :3
438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
332206 - ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
332206 - ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
333432 - ČSN EN IEC 61000-6-8 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-8: Kmenové normy - Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
333509 - ČSN EN 50546 - Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory
Počet změn :1
541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
348110 - ČSN EN IEC 60120 - Spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
348113 - ČSN EN IEC 60372 - Závlačky pro spojení paličky a pánvičky v izolátorovém řetězci - Rozměry a zkoušky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
364801 - ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
369039 - ČSN ISO/IEC 20889 - Terminologie a klasifikace technik odstranění identifikace dat zvyšujících soukromí 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
369790 - ČSN ISO/IEC 27009 - Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
369862 - ČSN ISO/IEC 30107-4 - Informační technologie - Detekce biometrického prezentačního útoku - Část 4: Profil pro testování mobilních zařízení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
370510 - ČSN EN IEC 62275 ed. 3 - Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
370535 - ČSN EN IEC 61535 ed. 2 - Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
420462 - ČSN EN ISO 643 - Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
420755 - ČSN EN ISO 13517 - Kovové prášky - Stanovení průtokové rychlosti kalibrovanou nálevkou (Gustavssonův průtokoměr) 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
420890 - ČSN EN ISO 4497 - Kovové prášky - Stanovení velikosti částic proséváním za sucha 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
420906 - ČSN EN 10225-1 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 1: Plechy 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
420906 - ČSN EN 10225-2 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 2: Profily 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
420906 - ČSN EN 10225-3 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 3: Za tepla tvářené duté profily 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
Nelze zakoupit
420906 - ČSN EN 10225-4 - Svařitelné konstrukční oceli pro ropná zařízení ukotvená při pobřeží - Technické dodací podmínky - Část 4: Za studena tvářené svařované duté profily 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
426481 - ČSN EN ISO 6931-1 - Korozivzdorné oceli na pružiny - Část 1: Drát 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
467064 - ČSN EN 17362 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
588762 - ČSN ISO 6884 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
727066 - ČSN EN ISO 16534 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
727067 - ČSN EN ISO 16546 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
727068 - ČSN EN ISO 29470 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
730511 - ČSN EN ISO 12999-2 - Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
736375 - ČSN EN 13146-9 - Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
838260 - ČSN P CEN/TS 16214-2 - Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
855220 - ČSN EN ISO 10993-1 - Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
857501 - ČSN EN ISO 22442-1 - Zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Část 1: Aplikace managementu rizik 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
917866 - ČSN EN 1081+A1 - Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN IEC 120 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN IEC 372 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13814 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50397-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 60601-2-31 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 33 1600 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60749-20 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 61535 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 13088 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
Nelze zakoupit
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN CLC/TS 50546 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61496-1 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61496-2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61753-071-2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61290-1-1 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 62275 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 01 8003 ) 506.00 Kč
DPH: 0%
506.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60034-18-42 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 12390-7 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.