Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 04/2016

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
061410 - ČSN EN 30-2-1 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně
Počet změn :1
191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
200060 - ČSN ISO 14955-1 - Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
273017 - ČSN EN 12930 - Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Výpočty 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
275004 - ČSN EN 280+A1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
280160 - ČSN EN 45545-2+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí
Počet změn :1
537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
280160 - ČSN EN 45545-5+A1 - Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
280912 - ČSN EN 15839+A1 - Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik železničních vozidel - Nákladní vozy - Zkoušky jízdní bezpečnosti při působení podélných tlakových sil 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
330050 - ČSN IEC 60050-192 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 192: Spolehlivost
Počet změn :1
1 374.00 Kč
DPH: 10%
1 511.40 Kč
ks
356502 - ČSN EN 61010-031 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených rukou 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
358201 - ČSN EN 60143-1 ed. 3 - Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně
Počet změn :1
506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
358201 - ČSN EN 60143-3 ed. 2 - Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 3: Vnitřní pojistky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
360610 - ČSN EN 62722-1 - Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
361050 - ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
361060 - ČSN EN 50597 - Spotřeba energie výdejních strojů
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
369080 - ČSN EN 62321-6 - Stanovení některých látek v elektrotechnických výrobcích - Část 6: Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery v polymerech metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS) 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
369708 - ČSN ISO/IEC 29101 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
470601 - ČSN EN ISO 4254-1 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
512530 - ČSN EN 1674 - Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
513055 - ČSN EN 12331 - Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
513075 - ČSN EN 13870 - Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
560105 - ČSN EN ISO 17604 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
656281 - ČSN EN ISO 20844 - Ropa a příbuzné výrobky - Stanovení střihové stability olejů s polymerními přísadami použitím vstřikovací trysky pro vznětový motor 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
656510 - ČSN EN 16709 - Motorová paliva - Motorová nafta s vysokým obsahem FAME (B20 a B30) - Technické požadavky a metody zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
Nelze zakoupit
731032 - ČSN EN 12699 - Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
731033 - ČSN EN 14199 - Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
737063 - ČSN EN 14388 ed. 2 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
755050 - ČSN 75 5050-2 - Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
757700 - ČSN EN 16698 - Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní odběr vzorků fytoplanktonu z vnitrozemských vod 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832846 - TNI CEN/CLC/TR 16832 - Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu) 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
943095 - ČSN EN 71-5 - Bezpečnost hraček - Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
979735 - ČSN ISO 9735-10 - Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 2) - Část 10: Syntaktické služební sborníky 822.00 Kč
DPH: 10%
904.20 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z41 (pro normu :ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 ) 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
Označení změny :Z42 (pro normu :ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 ) 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN IEC 50(191) ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60118-0 +A1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60118-2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60118-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61800-2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60143-3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60118-6 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61010-031 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61340-2-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60335-2-8 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60143-1 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 62061 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61010-2-040 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 14388 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60384-24 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60384-25 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60601-1 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60384-20 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60601-2-37 ed. 2 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 50438 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61174 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN EN 62321 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO 5840 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60695-1-11 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 60601-2-33 ed. 3 ) 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 61010-2-030 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60601-2-45 ed. 3 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN ISO 21487 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62560 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 280 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50438 ed. 2 ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60974-10 ed. 3 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.