Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 02/2023

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
011635 - ČSN EN ISO 8253-3 - Akustika - Audiometrické vyšetřovací metody - Část 3: Audiometrie řečí 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
011654 - ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 - Akustika - Určování hladin akustického výkonu šířeného vzduchem vyzařovaného strojními zařízeními pomocí měření vibrací - Část 1: Provozní metoda využívající pevný činitel vyzařování 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
011690 - ČSN EN ISO 17201-6 - Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
012301 - ČSN EN ISO 22300 - Bezpečnost a odolnost - Slovník 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
013710 - ČSN EN IEC 81346-1 ed. 2 - Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
015065 - ČSN EN ISO 17405 - Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
015070 - ČSN EN 17501 - Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
018295 - ČSN P CEN/TS 16157-12 - Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 12: Publikace o obslužných zařízeních a vybavenosti
Počet změn :1
863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
051121 - ČSN EN ISO 4136 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
060315 - ČSN EN 1264-4 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
142020 - ČSN EN 14276-1 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Obecné požadavky 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
142020 - ČSN EN 14276-2 - Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Obecné požadavky 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
200721 - ČSN EN ISO 28881 - Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje 564.00 Kč
DPH: 0%
564.00 Kč
ks
259360 - ČSN ISO 26906 - Hydrometrie - Rybí přechody na objektech pro měření průtoku 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
275004 - ČSN EN 280-1 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky 701.00 Kč
DPH: 0%
701.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-1+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky 863.00 Kč
DPH: 0%
863.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-2+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-3+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-4+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-5+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-6+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
277991 - ČSN EN 16228-7+A1 - Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
280555 - ČSN EN 15427-1-1 - Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-1: Mazací zařízení a nanášení - Mazání okolků 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
281571 - ČSN EN 17530 - Drážní aplikace - Vnitřní zasklení pro kolejová vozidla 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
284057 - ČSN EN 15612 - Železniční aplikace - Brzdění - Potrubní zrychlovač 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
321020 - ČSN EN ISO 10087 - Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
323204 - ČSN EN ISO 8847 - Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lano-kladka 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
324011 - ČSN EN ISO 11592-2 - Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 2: Plavidla o délce trupu 8 m až 24 m 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
325210 - ČSN EN ISO 7840 - Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
325532 - ČSN EN ISO 8099-2 - Malá plavidla - Odpadní soustavy - Část 2: Úprava odpadních vod 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
326613 - ČSN EN ISO 13297 - Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého a stejnosměrného proudu
Počet změn :2
438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
334213 - ČSN EN 50715 - Elektromagnetická kompatibilita - Vysokofrekvenční  emise - Statistické úvahy v určení shody s požada vky na nežádoucí emise pro hromadně vyráběné výrobky 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
346702 - ČSN EN IEC 60475 ed. 2 - Metoda vzorkování izolačních kapalin 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
346726 - ČSN EN IEC 60599 ed. 3 - Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem - Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
356137 - ČSN EN 50470-3 ed. 2 - Vybavení pro měření elektrické energie - Část 3: Zvláštní požadavky - Statické střídavé činné elektroměry (třídy A, B a C) 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
356643 - ČSN EN IEC 61226 ed. 2 - Jaderné elektrárny - Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost - Kategorizace funkcí a klasifikace systémů 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
360459 - ČSN 36 0459 - Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
360610 - ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 - Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
361050 - ČSN EN IEC 60335-2-62 ed. 3 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
420412 - ČSN EN ISO 16808 - Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
420914 - ČSN EN 10202 - Za studena válcované pocínované plechy - Elektrolyticky pocínovaný a chromem / oxidem chromu pochromovaný ocelový plech 541.00 Kč
DPH: 0%
541.00 Kč
ks
420923 - ČSN EN 10169 - Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
444101 - ČSN EN ISO 23875 - Hornictví - Systémy řízení kvality vzduchu pro kabiny operátora - Požadavky na provedení a zkušební metody 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
450025 - ČSN EN 13942 - Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy - Potrubní armatury 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks
491717 - ČSN EN 12369-3 - Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 3: Desky z rostlého dřeva 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
492810 - ČSN EN 13353 - Desky z rostlého dřeva (SWP) - Požadavky 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
570192 - ČSN 57 0192 - Stanovení cukrů v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
640861 - ČSN EN ISO 1133-1 - Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů - Část 1: Standardní metoda 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
656115 - ČSN EN 12916+A1 - Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
756109 - ČSN EN 16933-1 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu 228.00 Kč
DPH: 0%
228.00 Kč
ks
757051 - ČSN EN ISO 5667-1 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
Nelze zakoupit
807620 - ČSN EN 16779-2 - Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 2: Povlečení na přikrývky (bez přikrývky) 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
832503 - ČSN EN ISO 20347 ed. 2 - Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv 438.00 Kč
DPH: 0%
438.00 Kč
ks
836212 - ČSN P CEN/TS 17732 - Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Terminologie 335.00 Kč
DPH: 0%
335.00 Kč
ks
836215 - ČSN P CEN/TS 17730 - Vlastnosti kompostu a digestátu při použití v hnojivých výrobcích 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
836216 - ČSN P CEN/TS 17729 - Pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů 204.00 Kč
DPH: 0%
204.00 Kč
ks
836217 - ČSN P CEN/TS 17728 - Organické pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů 129.00 Kč
DPH: 0%
129.00 Kč
ks
940915 - ČSN EN 13451-3 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a bublinkové a vodní atrakce instalované v bazénech pro veřejné užívání 340.00 Kč
DPH: 0%
340.00 Kč
ks
943457 - ČSN EN 14344 - Výrobky pro péči o dítě - Cyklosedačky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 594.00 Kč
DPH: 0%
594.00 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60674-3-4 až 6 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13468 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13470 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60335-2-62 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61855 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50470-3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 81346-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50397-2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61226 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60475 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN ISO 20347 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60731 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61754-20 ed. 2 ) 213.00 Kč
DPH: 0%
213.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13469 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13472 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 14706 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 14707 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 15874-1 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN ISO 15874-2 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 822 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 825 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 12085 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 12431 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61753-053-2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62841-3-6 ) 213.00 Kč
DPH: 0%
213.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62282-4-101 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :2 (pro normu :ČSN EN 1417 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 ) 213.00 Kč
DPH: 0%
213.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62722-1 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60599 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62841-3-10 ) 121.00 Kč
DPH: 0%
121.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62108 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN 60312-1 ed. 2 ) 566.00 Kč
DPH: 0%
566.00 Kč
ks
Označení změny :2 (pro normu :ČSN EN IEC 60721-3-2 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13467 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO 19443 ) 66.00 Kč
DPH: 0%
66.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 61643-31 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62841-4-2 ) 409.00 Kč
DPH: 0%
409.00 Kč
ks
Označení změny :A11 (pro normu :ČSN EN 62841-4-2 ) 191.00 Kč
DPH: 0%
191.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN IEC 60050-103+A1+A2+A3+A4 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 590 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 16734 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN ISO 3691-4 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN 99 8074 ) 33.00 Kč
DPH: 0%
33.00 Kč
Nelze zakoupit

Copyright DTO CZ s.r.o.