Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8357 - Metody a přístroje pro měření plynných imisí

 
835707 - ČSN 83 5707 - Ochrana ovzduší. Měření a hodnocení znečištění ovzduší automobilovou dopravou 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835711 - ČSN 83 5711 - Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
835712 - ČSN ISO 4221 - Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
835721 - ČSN EN 14211 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
835722 - ČSN EN 14212 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí
Počet změn :1
566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
835723 - ČSN EN 14625 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
835724 - ČSN EN 14626 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
835730 - ČSN EN 15852 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835731 - ČSN EN 15853 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835732 - ČSN EN 16868 - Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835733 - ČSN P CEN/TS 16976 - Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
835735 - ČSN EN 16450 - Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5) 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
835736 - ČSN EN 16339 - Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
835737 - ČSN P CEN/TS 16817-1 - Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
835737 - ČSN P CEN/TS 16817-2 - Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835738 - ČSN EN 16789 - Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835741 - ČSN EN ISO 16017-1 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835741 - ČSN EN ISO 16017-2 - Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835770 - ČSN EN 16253 - Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
835771 - ČSN EN 13528-1 - Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
835771 - ČSN EN 13528-2 - Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835771 - ČSN EN 13528-3 - Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835772 - ČSN EN 14662-1 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835772 - ČSN EN 14662-2 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835772 - ČSN EN 14662-3 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
835772 - ČSN EN 14662-4 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835772 - ČSN EN 14662-5 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835775 - ČSN EN 15483 - Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie) 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.