Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

835772 - ČSN EN 14662-1 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií

Název : 835772 - ČSN EN 14662-1 - Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Označení normy : ČSN EN 14662-1
Katalogové číslo : 74910
Třídící znak : 835772
Účinnost : 2006-02-01
Věstník : 2006.01
Strany : 36
Cena :318.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 349.80 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN 14662-1


Norma podává obecný návod pro odběr vzorků a analýzu benzenu v ovzduší prosáváním sorpční trubicí, tepelnou desorpcí a kapilární plynovou chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření s určenými ročními limitními hodnotami. Uvedené metody lze použít ke stanovení benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období 24 hodin. Horní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti je dána sorpční kapacitou sorbentu, lineárním dynamickým rozsahem kolony plynového chromatografu a detektoru nebo charakteristikou děliče vzorku použitého analytického zařízení. Dolní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti závisí na úrovni šumu detektoru a na hodnotě slepého pokusu pro benzen nebo vlivu rušivých složek uvolňovaných ze sorbentu. Tyto rušivé složky se obvykle vyskytují v množství menším než jednotky nanogramů, avšak u některých sorbentů byly zjištěny vyšší obsahy aromatických uhlovodíků. Mez detekce je přibližně 1/10 dolní meze stanovitelnosti.

Obsáhlá přílohová část uvádí extrapolované retenční objemy a maximální vzorkovací objemy pro benzen, popisuje druhy sorbentů, návod k volbě a použití těchto sorbentů, různé metody určení průnikového objemu, hodnocení charakteristik a zdrojů nejistoty a popisuje jednotlivé charakteristiky a měřítka výkonu. Normu doplňuje seznam literárních odkazů."

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.