Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8336 - Hodnocení expozice pracoviště

 
833610 - ČSN EN 1540 - Expozice pracoviště - Terminologie 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833615 - ČSN EN 14042 - Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833616 - ČSN EN 13890 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření kovů a metaloidů v poletavém prachu - Požadavky a zkušební metody 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833617 - ČSN EN 14031 - Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833618 - ČSN P CEN/TS 15279 - Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833620 - ČSN EN 15051-1 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833620 - ČSN EN 15051-2+A1 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833620 - ČSN EN 15051-3 - Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833621 - ČSN EN 481 - Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833623 - ČSN EN 14530 - Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833624 - ČSN EN 13098 - Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833625 - ČSN EN 482+A1 - Expozice pracoviště - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833626 - ČSN EN ISO 17621 - Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833629 - ČSN EN 14583 - Ovzduší na pracovišti - Objemová odběrová zařízení pro bioaerosoly - Požadavky a zkušební metody 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833630 - ČSN EN ISO 28439 - Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833631 - ČSN EN 689+AC - Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833632 - ČSN EN 838 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí difuzních vzorkovacích zařízení - Požadavky a zkušební metody 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833633 - ČSN EN ISO 22065 - Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833634 - ČSN EN 13205-1 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833634 - ČSN EN 13205-2 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833634 - ČSN EN 13205-4 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833634 - ČSN EN 13205-5 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833634 - ČSN EN 13205-6 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833634 - TNI CEN/TR 13205-3 - Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833635 - ČSN EN 45544-1 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833635 - ČSN EN 45544-2 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833635 - ČSN EN 45544-3 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
833635 - ČSN EN 45544-4 - Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833636 - ČSN EN ISO 13138 - Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833637 - ČSN EN 13936 - Expozice pracoviště - Postupy pro měření chemických látek přítomných jako směs polétavých částic a par - Požadavky a metody zkoušení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833637 - ČSN EN ISO 13137 - Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833638 - ČSN EN 16897 - Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833640 - ČSN EN 16966 - Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833641 - ČSN EN 17058 - Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833642 - ČSN EN 17199-1 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833642 - ČSN EN 17199-2 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833642 - ČSN EN 17199-3 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833642 - ČSN EN 17199-4 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833642 - ČSN EN 17199-5 - Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.