Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

833621 - ČSN EN 481 - Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu

Název : 833621 - ČSN EN 481 - Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
Označení normy : ČSN EN 481
Katalogové číslo : 16728
Třídící znak : 833621
Účinnost : 1994-11-01
Věstník : 1994.09
Strany : 16
Cena :213.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 234.30 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN 481


Norma je identická s EN 481:1993. Definuje konvence pro odběr vzorků velikostních frakcí, jež musí být používány při hodnocení možných účinků poletavého prachu vdechovaného na pracovišti na zdraví. Konvence jsou odvozeny z experimentálních údajů pro zdravé dospělé osoby. Tyto konvence jsou definovány pro vdechovatelné, thorakální a respirabilní frakce; extrathorakální a tracheobronchiální konvence lze vypočítat z definovaných konvencí. Konvence jsou určeny ke stanovení hmotnostních frakcí, lze jich však rovněž používat k vyhodnocení celkového povrchu nebo počtu částic v odebraném vzorku. V praxi budou konvence často používány při specifikaci přístrojů pro odběr vzorků poletavého prachu k měření koncentrací odpovídajících definovaným frakcím. Je třeba podotknout, že experimentální chyba při testování přístrojů a případná závislost na jiných faktorech, než je aerodynamický průměr, znamená, že je možné pouze konstatovat pravděpodobnost, že paramerty přístroje spadají do určitého rozmezí a že různé přístroje pracují v přijatelném rozmezí. Jednou z aplikací je porovnání hmotností koncentrace velikostních frakcí poletavého prachu s limitními hodnotami. S ohledem na odpovídající Evropskou směrnici je třeba poznamenat, že tato směrnice povoluje používání jiných metod, jestliže jimi lze dosáhnout stejného nebo přísnějšího závěru. Významným příkladem je respirabilní konvence ve vztahu k dodržování limitní hodnoty. Zařízení, jež odpovídá Johanesburgské konvenci, ukáže v praxi stejnou nebo vyšší hmotnostní koncentraci (přibližně až o 20%) než zařízení, které splňuje požadavky respirabilní konvence uvedené uvedené v čl. 5.3 této normy, takže použití zařízení splňujícího požadavky Johanesburgské konvence bude ve shodě s Evropskou směrnicí. Konvence nesmějí být používány v souvislosti s limitními hodnotami definovanými na základě zcela jiných pojmů, jako jsou například limitní hodnoty pro vlákna definované na základě délky a průměru vláken. V této, nomenklaturně nezvyklé normě stojí za pozornost definice některých pojmů, zejména v souvislosti se slovem "konvence". Za závažné pokládáme následující: Čl.2.3 Vdechovatelná frakce: Hmotnostní frakce poletavého prachu, která je vdechnuta nosem a ústy. Poznámka: Vdechovatelná frakce závisí na rychlosti a směru pohybu vzduchu, na frekvenci dýchání a dalších faktorech. Čl.2.4 Vdechovatelná konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků, pro stanovení vdechovatelné frakce. Čl.2.5 Extrathorakální frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají za hrtan. ČL.2.6 Extrathorakální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení extrathorakální frakce. Čl.2.7 Thorakální frakce: Hmotnostní frakce vdechovaných částic pronikající za hrtan. Čl.2.8 Thorakální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení thorakální frakce. Čl.2.9 Tracheobronchiální frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic pronikajících za hrtan, ale nepronikajících do dýchacích cest bez řasinkového epitelu. Čl.2.10 Tracheobronchiální konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení tracheobronchiální frakce. Čl.2.11 Respirabilní frakce: Hmotnostní frakce vdechnutých částic, které pronikají do dýchacích cest, kde není řasinkový epitel. Čl.2.12 Respirabilní konvence: Specifikace přístrojů k odběru vzorků pro stanovení respirabilní frakce. Norma dále stanoví hlavní zásady konvencí (kap. 3) a také specifikace pro konvence (kap. 5). V této souvislosti je také velmi závažná informativní příloha A, která obsahuje terminologii vdechovatelných a respirabilních frakcí v angličtině. Text příloha zní doslova: "V anglické verzi této normy je používán termín "inhalable" (vdechovatelný) protože toto slovo nejpřirozeněji popisuje frakci, pro níž je používáno. V terminologii panoval v minulosti určitý zmatek. V evropské anglicky psané literatuře byl termín "inhalable" užíván koncem 70. let v tomtéž významu jako v této normě. ISO/TR 7708 a Směrnice 88/642/EHS používaly pro tuto frakci termín "inspirable", takže termíny "inspirable" a "inhalable" jsou ekvivalentní. V USA Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency - EPA) používala určitou dobu termín "inhalable" pro to, co se nyní nazývá " veškeré thorakální částice" nebo "PM 10". EPA už termín "inhalable" nadále nepoužívá a tak tato norma přejala tento termín v jeho původním významu. Termín "respirable" (respirabilní) byl v angličtině používán pro frakci vnikající do dýchacích cest bez řasinkového epitelu nejméně od roku 1952. ISO/TR 7708 přijala termín "alveolar", částečně k vůli riziku záměny mezi "respirable" a "inspirable". Protože však tato Evropská norma používá termín "inhalable", tento důvod již neplatí a byl přijat rozšířený termín "respirable".

Ekvivalentní termíny jsou:
+-----------------------------------------------+
¦ Němčina ¦ Francouzština ¦ Angličtina ¦
+----------------+---------------+--------------¦
¦ einatembar ¦ inhalable ¦ inhalable ¦
¦ alveolengängig ¦ alvéolaire ¦ respirable ¦
¦ thorakal ¦ thoracique ¦ thoracic" ¦
+-----------------------------------------------+

ČSN EN 481 (83 3621) byla vydána v říjnu 1994."

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.