Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8380 - Názvosloví odpadů

 
838001 - ČSN EN 13965-2 - Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838002 - ČSN EN 14899 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838003 - ČSN EN 15002 - Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838004 - ČSN EN 14735 - Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838005 - ČSN EN 12457-1 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838005 - ČSN EN 12457-2 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838005 - ČSN EN 12457-3 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838005 - ČSN EN 12457-4 - Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838006 - ČSN EN 14405 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838007 - ČSN EN 15875 - Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838008 - ČSN P CEN/TS 15862 - Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838009 - ČSN EN 15863 - Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
838010 - ČSN P CEN/TS 15864 - Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838011 - ČSN EN 12920+A1 - Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838012 - ČSN EN 16192 - Charakterizace odpadů - Analýza výluhů 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838013 - ČSN EN 16424 - Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838014 - ČSN EN 13656 - Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838015 - ČSN EN 13657 - Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838017 - ČSN P CEN/TS 16023 - Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838018 - ČSN P CEN/TS 15364 - Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838019 - ČSN P CEN/TS 16675 - Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838020 - ČSN EN 16377 - Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838022 - ČSN EN 15192 - Charakterizace odpadů a půd - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838023 - ČSN EN 14582 - Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838024 - ČSN EN 14345 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838025 - ČSN EN 14039 - Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838026 - ČSN EN 15169 - Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838027 - ČSN EN 15216 - Charakterizace odpadů - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
838028 - ČSN EN 15308 - Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlorovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo s detekcí hmotnostní spektrometrií 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838029 - ČSN EN 15527 - Charakterizace odpadů - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v odpadech plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
838030 - ČSN 83 8030 - Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838032 - ČSN 83 8032 - Skládkování odpadů - Těsnění skládek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838033 - ČSN 83 8033 - Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
838034 - ČSN 83 8034 - Skládkování odpadů - Odplynění skládek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838035 - ČSN 83 8035 - Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838036 - ČSN 83 8036 - Skládkování odpadů - Monitorování skládek 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
838040 - TNI CEN/TR 15310-1 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
838040 - TNI CEN/TR 15310-2 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
838040 - TNI CEN/TR 15310-3 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838040 - TNI CEN/TR 15310-4 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838040 - TNI CEN/TR 15310-5 - Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838041 - ČSN EN 14997 - Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838042 - ČSN EN 14429 - Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838046 - ČSN EN 15309 - Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
838051 - TNI CEN/TR 16130 - Charakterizace odpadů - Ověření na místě 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
838052 - ČSN EN 16123 - Charakterizace odpadů - Návod pro výběr a použití screeningových metod 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838053 - ČSN EN 16457 - Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
838060 - ČSN P CEN/TS 16229 - Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
838061 - ČSN P CEN/TS 16660 - Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.