Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

6407 - Zkoušení plastů a výrobků z plastů

 
640740 - ČSN EN ISO 11358-1 - Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640745 - ČSN ISO 11359-1 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 1: Základní principy 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
640745 - ČSN ISO 11359-2 - Plasty - Termomechanická analýza (TMA) - Část 2: Stanovení teplotního koeficientu délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-1 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Základní principy 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-2 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 2: Stanovení teploty a výšky skoku skelného přechodu 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-3 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-4 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-5 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 5: Stanovení charakteristických reakčních teplot a časů, entalpie reakce a stupně konverze 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-6 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení oxidačně-indukčního času (izotermický OIT) a oxidačně-indukční teploty (dynamická OIT) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640748 - ČSN EN ISO 11357-7 - Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640753 - ČSN EN ISO 75-1 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 1: Obecná metoda zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640753 - ČSN EN ISO 75-2 - Plasty - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 2: Plasty a ebonit 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640753 - ČSN EN ISO 75-3 - Stanovení teploty průhybu při zatížení - Část 3: Reaktoplastové lamináty s vysokou pevností a kompozity vyztužené dlouhými dráty
Počet změn :1
191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
640754 - ČSN EN ISO 9773 - Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení
Počet změn :1
318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
640756 - ČSN EN ISO 4589-1 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640756 - ČSN EN ISO 4589-2 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
640756 - ČSN EN ISO 4589-3 - Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
640757 - ČSN 64 0757 - Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
640758 - ČSN 64 0758 - Plasty. Stanovení kyanovodíku ve zplodinách hoření plastů 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-1 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 1: Obecné pokyny 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-2 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 2: Metoda konstantního tahového zatížení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-3 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 3: Metoda ohnutého pásku 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-4 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 4: Metoda vtlačování kuličky nebo hrotu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-5 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640764 - ČSN EN ISO 22088-6 - Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640766 - ČSN 64 0766 - Zkoušení plastů. Stanovení odolnosti polyetylénu proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
640768 - ČSN EN ISO 2578 - Plasty - Stanovení mezních hodnot čas-teplota po dlouhotrvajícím působení tepla 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640770 - ČSN 64 0770 - Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640771 - ČSN EN ISO 877-1 - Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 1: Obecné pokyny 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640771 - ČSN EN ISO 877-2 - Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 2: Vystavení přímému stárnutí a vystavení sklem filtrovanému slunečnímu záření 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
640771 - ČSN EN ISO 877-3 - Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640772 - ČSN EN ISO 4611 - Plasty - Stanovení účinků vlhkého tepla, skrápění vodou a solné mlhy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640775 - ČSN EN ISO 29664 - Plasty - Umělé stárnutí včetně rozkladu kyselinami 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
640780 - ČSN EN ISO 846 - Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
640781 - ČSN EN 14995 - Plasty - Hodnocení kompostability - Zkušební plán a specifikace 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.