Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

Lidé v procesech řízení (multikulturní dimenze podnikání) - Růžena Petříkoví a kol.

Jak dokumentuje sám název úvodní kapitoly "celopodnikové řízení", půjde publikace výrazně nad rámec prostých izolovaných systémů řízení, ba dokonce i nad rámec samotných integrovaných systémů řízení (IMS), kterými chápeme známou triádu QMS - EMS - OH/SAS. Neodmyslitelnou součástí budou kapitoly zabývající se mimořádným významem informace a komunikce pro zabezpečení uľ zmíněné synergie, nebo» přímá a otevřená komunikace, v současnosti zakotvená v těch nejaktuálnějších standardech a dokumentech EU, je často tou jedinou cestou řešení řady problémů nejen mezi jednotlivými státy a kulturami, ale především i vně a uvnitř našich podniků a firem. To pak samozřejmě znamená zmínit se o všech souvisejících aspektech řízení napříč podnikovým spektrem, a» uľ se jedná o problematiku manaľerského rozhodování, mezilidských vztahů v podnikání, společenské odpovědnosti organizací, trvale udrľitelného rozvoje, nových přístupů k pracovní motivaci, v neposlední řadě  pak rovněľ o problematiku korupce a etiky v podnikání apod.


Závěr publikace bude věnován moľnostem interpretace vybraných principů Soustavy řízení Ba»a (SŘB) v současné podnikatelské praxi, s cílem připomenout současné generaci manaľerů, vedoucích pracovníků, pedagogů, ale i studentů, ľe jde v mnohých aspektech o důstojné pokračování v cestě, po které se vydal před desítkami let Tomáš Ba»a. 


Rok vydání: 2007,      216 stran 

Cena :235.00 Kč (DPH= 0%), s DPH= 235.00 Kč
ks

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.