Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

835630 - ČSN EN 15841 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici

Název : 835630 - ČSN EN 15841 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Označení normy : ČSN EN 15841
Katalogové číslo : 86022
Třídící znak : 835630
Účinnost : 2010-06-01
Věstník : 2010.05
Strany : 32
Cena :318.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 349.80 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN 15841


Norma uvádí tři metody pro stanovení depozice arsenu (As), kadmia (Cd), niklu (Ni) uvedené v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě venkovního ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu a navazujících směrnic. Norma stanoví výkonové požadavky, které musí dané metody splňovat pro zajištění cílů kvality požadovaných v těchto směrnicích. Tyto charakteristiky metody byly určeny na základě terénních srovnávacích a validačních zkoušek prováděných na různých místech v Evropě.

Norma stanoví postupy pro odběr vzorků čisté mokré depozice a vzorků mokré depozice s částí suché depozice As, Cd, Ni a Pb, postupy úpravy vzorků a analýzy metodami atomové absorpční spektrometrie využívající grafitové kyvety (GF-AAS) nebo spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s hmotově spektrometrickým detektorem (ICP-MS). Uvedené metody jsou vhodné pro měření depozice ve venkovských a odlehlých oblastech, v průmyslových a sídelních oblastech. Postupy uvedené v normě byly validovány pro rozsahy stanovitelnosti 0,05 µg/m2 den až 2 µg/(m2.den) (As), 0,01 µg/(m2.den) až 1 µg/(m2.den) (Cd), 0,05 µg/(m2.den) až 25 µg/(m2.den) (Ni) a 0,1 µg/(m2.den) až 65 µg/(m2.den) (Pb).

Obsáhlá přílohová část obsahuje standardní operační postupy odběru vzorku, odhad nejistoty měření použité metody, přehled zdrojů nejistoty a vztah k základním požadavkům směrnic EU.

Norma je doplněna četnými literárními odkazy."

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.