DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
ROČNÍK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170, 118
E-mail: p.cechova@dtocz.cz; jana.ivan@dtocz.cz

KONTAKT


Kontaktní údaje vyhlašovatele
Vyhlašovatel: DTO CZ, s.r.o.
Sídlo: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava 9

Kontakt :
organizační garant: Ing. Petra Čechová, Mgr. Jana Ivan

Telefon: (+420) 595 620 170, 118
E-mail: p.cechova@dtocz.cz nebo jana.ivan@dtocz.cz
IČ: 47666439


Představitel: Ing. Alan Vápeníček, CSc. - jednatel DTO CZ
Zodpovědný za projekt Soutěže: Ing. Pavel Hercík, Ph.D.