DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
ROČNÍK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170, 118
E-mail: p.cechova@dtocz.cz; jana.ivan@dtocz.cz

SOUTĚŽNÍ POROTA

ČLENOVÉ SOUTĚŽNÍ POROTY     


  • Mgr. Jitka Metznerová - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO
  • MgA. Jiří Kuděla - Ostravská univerzita
  • Ing. Tamara Šeligová - Domov seniorů Havířov
  • Martina Rojková - Domov Slunečnice, Ostrava
  • Ing. Pavel Hercík, Ph.D. - DTO CZ, s.r.o.