DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
ROČNÍK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170, 118
E-mail: p.cechova@dtocz.cz; jana.ivan@dtocz.cz

KATEGORIE A SPECIFIKACE SOUTĚŽE PRO ROK 2018:

KATEGORIE

Volnočasové aktivity seniorů z domovů pro seniory a z domovů pro osoby se zdravotním postižením

TÉMA

  • TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ - výtvarné zpracování textu libovolné české lidové písně

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ

  • Libovolná technika s využitím papíru (např. muchláž, koláž, 3D, malba, skládání apod.)

 

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE:

a) vyplněná přihláška
b) fotografie práce (velikost fotografie minimálně 13x18 cm)
c) max. 3 výrobky z jednoho domova nebo zařízení                                   d) název zpracované písně

                                  

Do soutěže nezasílejte výrobky, ale pouze jejich fotografie.