DOMOV PLNÝ ŽIVOTA
ROČNÍK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170, 118
E-mail: p.cechova@dtocz.cz; jana.ivan@dtocz.cz

ANOTACE SOUTĚŽE

SOUTĚŽ DOMOV PLNÝ ŽIVOTA

  • Účelem soutěže Domov plný života (dále jen Soutěž) je vyzvednout mimořádné programy nebo vytvořená díla, které jsou výsledkem nebo přispívají k znovuzapojování seniorů do různých aktivit života
  • Soutěž je také podnětem pro ostatní zařízení k implementaci zajímavých nápadů a projektů, pro aktivizaci klientů v daných zařízeních.
  • Vyhlašovatelem a garantem Soutěže je DTO CZ, s.r.o.
  • Soutěž je vyhlašována od roku 2005 a pro každý následující rok a má působnost v celé České republice.
  • Soutěž je vyhlášena pro kategorii, které stanovuje soutěžní porota. 
  • I když je soutěž vyhlašována pro konkrétní kalendářní rok, nevyplývá z toho, že program nebo dílo musí být vytvořeno – provozováno v daném roce. .
  • Platformou pro vyhlášení vítězů Soutěže je kongres Gerontologické dny Ostrava.


Jak přihlásit domov pro seniory 
Přihlásit se mohou domovy a zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením /s mentálním handicapem/ z celé ČR, a to na základě přihlášky. Přihlášení je bezplatné.
Termín zaslání přihlášek: do 31. 8. 2018 (na adresu vyhlašovatele soutěže)

Registrace přihlášek 
Vyhlašovatel ověří úplnost zaslaných podkladů a potvrdí jejich registraci.
Termín: do 10. 9. 2018

Posuzování návrhů  
K objektivnímu posouzení  návrhů je vyhlašovatelem jmenována soutěžní porota sestávající ze zástupců vyhlašovatele, státní správy s vazbou na sociální oblast, zdravotnických a sociálních institucí a zařízení.

Vyhlášení vítěze Soutěže   
Soutěžní porota vyhlásí vítěze Soutěže u příležitosti konání XXII. ročníku kongresu
Gerontologické dny Ostrava – 18. 10. 2018. Vyhlašovatel zveřejní rovněž tyto výsledky na internetu.