CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS V OBORU
GERONTOLOGIE PRO ROK 2018

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje převzal záštitu nad 17. ročníkem Ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz