CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

DRŽITELÉ CENY 2017

v kategorii zdravotnické - za celoživotní práci v oboru geriatrie a gerontologie, zejména za lidský přístup k seniorům

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.

lékař, internista, geriatr a publicista


v kategorii sociálně zdravotnické - za systematickou, koncepční a novátorskou práci na úseku sociální péče a osvětu u seniorů v rámci terénních, ambulantních i pobytových služeb s důrazem na kvalitu jejich života

Mgr. Zuzana FILÍPKOVÁ, Ph.D.

ředitelka Slezské diakonie v Českém Těšíně

  

 

 

Cena za vybudování geriatrického zařízení následné péče s ojedinělou specializací na neurologickou problematiku seniorů

MUDr. Jiří Podivínský
emeritní ředitel a primář Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického, Moravský Beroun

 

Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a za zavedení ojedinělé metody kraniosakrální terapie u seniorů

Marta Martinátová
pracovnice v sociálních službách Domova Odry

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz