CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

KONTAKT


Kontaktní údaje vyhlašovatele
Vyhlašovatel: DTO CZ, s.r.o.
Sídlo: Mariánské náměstí 480/5, 709 00 Ostrava

Kontakt :
organizační garant: Bc. Eva Gdulová

Telefon: (+420) 595 620 145
E-mail: dtocz@dtocz.cz
IČ: 47666439


Představitel: Ing. Alan Vápeníček, CSc. - jednatel
Zodpovědný za projekt Ceny: Ing. Alan Vápeníček, CSc.
 

 

 

 

 

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz