CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

ČLENOVÉ HODNOTÍCÍHO VÝBORU CENY

    • Ing. Hana Ježková - Domov Sluníčko
    • Mgr. Martina Pavelková - Magistrát města Ostravy
    • Bc. Martin Pražák, DiS. - Charita Ostrava
    • MUDr. Milan Stolička - Fakultní nemocnice Ostrava
    • Ing. Alan Vápeníček, CSc. - DTO CZ, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz