CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

FORMULÁŘ NÁVRHU

1.Identifikace navrhovatele
Název:        ......................................................................................................................
Sídlo:        .......................................................................................................................
IČ:        ......................................................................................................................
Kontakt:        .......................................................................................................................
Odpovědná osoba:    .......................................................................................................................
Osoba pro kontakt:    .......................................................................................................................

2. Identifikace kandidáta
Jméno:        .......................................................................................................................
Příjmení, titul :    .......................................................................................................................
Státní příslušnost :    .......................................................................................................................
Datum narození:    .......................................................................................................................
Trvalé bydliště:    .......................................................................................................................
Kontakt:        .......................................................................................................................
Vzdělání:        .......................................................................................................................
Průběh praxe (včetně délky): ........................................................................................................................
Nynější zaměstnání:    .......................................................................................................................
Postavení:    .......................................................................................................................
Název a adresa zaměstnavatele:    .......................................................................................................................
Kontakt na zaměstnavatele:    ........................................................................................................................
Angažovanost v oboru:    .......................................................................................................................
 
3. Kategorie Ceny
(včetně specifikace přínosu pro seniory, kterou kandidát splňuje).
 

4. Zdůvodnění

    Popište a charakterizujte předmět (činnost návrhu kandidáta, proč ho navrhujete)
    Postihněte zvláště osobní přínos, specifikujte konkrétní výstupy činnosti,   specifikujte konkrétní vliv
    Využívejte odvolávky na objektivní důkazy, které dle možnosti a povahy doložte
    Snažte se o kvantifikaci popisovaných přínosů (měřítka, poměry, absolutní hodnoty atd.)
    Specifikujte cílovou skupinu vlivu a pokud možno i její velikost
    Odhadněte nebo konkretizujte možnou opakovatelnost nebo následovatelnost (další udržovatelnost)
    Charakterizujte originalitu, ojedinělost, mimořádnost, rozsah aktivity (přínosu) aj.
    Připojte vybrané kontakty stran, které mohou potvrdit vliv nebo referenci (do 10)

5. Stručná anotace
    Uveďte maximálně 10 řádků anotace přínosu navrhovaného kandidáta pro účely zveřejnění


Přihláška ke stažení  >>> ZDE <<<


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz