CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

KATEGORIE, PODMÍNKY A
SPECIFIKACE CENY

Kategorie:     ZDRAVOTNICKÁ
  - kategorie je určena pro lékaře, pedagogy, vědecké pracovníky působící ve  zdravotnických, sociálních, školských a výzkumných ústavech s přímým vztahem ke  gerontologii


Kategorie:     SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNICKÁ
  - kategorie je určena pro pracovníky v sociálních službách a pro pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s přímým vztahem ke gerontologii


Vstupní podmínky:
Kandidát / kandidátka na Cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie musí splnit vstupní podmínky a dosáhnout prokazatelného přínosu alespoň podle jedné z níže uvedených možností.

  • být občan České republiky nebo musí mít pobyt na území ČR alespoň 5 let


Možnosti specifikace přínosu kandidáta Ceny:
Na základě splnění vstupní podmínky hodnotící výbor rozhoduje podle přínosu, kterého bylo dosaženo

- mimořádný čin v oboru gerontologie nebo v oblasti sociální péče o seniory
         
- systematická a novátorská práce na úseku zdravotní péče nebo sociální péče a osvěty u seniorů

- osvětová a publikační činnost pro seniory nebo jeho okolí

- dlouhodobé a mimořádné výsledky v léčebné nebo ošetřovatelské péči nebo na úseku sociální péče o seniory

 


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz