Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 08/2018

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

Normy přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku

NORMY

 
014460 - ČSN ISO 8062-4 - Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
015247 - TNI ISO/IEC TR 17028 - Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
345791 - ČSN EN IEC 60068-2-52 ed. 2 - Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
354055 - ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
354870 - ČSN EN IEC 60099-8 ed. 2 - Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
358431 - ČSN EN IEC 63041-1 - Piezoelektrické senzory - Část 1: Kmenová specifikace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
358431 - ČSN EN IEC 63041-2 - Piezoelektrické senzory - Část 2: Chemické a biochemické senzory 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
358495 - ČSN EN IEC 62604-2 ed. 2 - Duplexery hodnocené kvality s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou - Část 2: Pokyny k použití 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
358798 - ČSN EN IEC 62228-1 - Integrované obvody - Hodnocení EMC vysílačů-přijímačů - Část 1: Obecné podmínky a definice 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
358799 - ČSN EN IEC 60749-12 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
358799 - ČSN EN IEC 60749-26 ed. 3 - Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model lidského těla (HBM) 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
358801 - ČSN EN IEC 62969-1 - Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 1: Obecné požadavky na výkonové rozhraní pro senzory automobilových vozidel 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
359213 - ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4 - Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
359213 - ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3 - Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
359223 - ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2 - Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
359244 - ČSN EN IEC 61754-7-2 - Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
360540 - ČSN EN IEC 62386-332 - Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
367512 - ČSN EN IEC 62731 ed. 2 - Text na řeč pro televizi - Obecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
368320 - ČSN EN IEC 61938 ed. 3 - Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
870001 - ČSN EN IEC 62684 ed. 2 - Specifikace interoperability mezi unifikovaným vnějším napájecím zdrojem (EPS) a mobilními telefony umožňujícími přenos dat 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
870025 - ČSN ETSI EN 305 174-8 V1.1.1 - Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 8: Management konce životnosti zařízení ICT (odpad/konec životnosti ICT) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
875181 - ČSN ETSI EN 303 454 V1.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Čidla pro detekci kovu a předmětů v kmitočtovém rozsahu 1 kHz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks

ZMĚNY

Copyright DTO CZ s.r.o.