Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 08/2018

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

Originály zahraničních norem, které jsou zavedeny do soustavy ČSN pouhým vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ

NORMY

 
010927 - ČSN P CEN ISO/TS 14027 - Environmentální značky a prohlášení - Vývoj pravidel produktových kategorií 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
013245 - ČSN EN ISO 6412-1 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
013245 - ČSN EN ISO 6412-2 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
013245 - ČSN EN ISO 6412-3 - Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
014103 - ČSN EN ISO 17450-4 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
015041 - ČSN EN ISO 20485 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda zkušebního plynu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
015041 - ČSN EN ISO 20486 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
020001 - ČSN EN ISO 16228 - Spojovací součásti - Typy kontrolních dokumentů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
050681 - ČSN EN ISO 15011-4 - Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
051127 - ČSN EN ISO 9017 - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
051172 - ČSN EN ISO 11666 - Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
052122 - ČSN EN ISO 14114 - Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
052420 - ČSN EN ISO 13918 - Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
055503 - ČSN EN ISO 17633 - Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
055802 - ČSN EN ISO 26304 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
166111 - ČSN EN 13126-8 - Stavební kování - Kování pro okna a balkónové dveře - Část 8: Požadavky a zkušební metody kování pro otočení a vyklopení, kování pro vyklopení a otočení a kování pouze pro otočení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
180432 - ČSN EN IEC 62828-1 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 1: Obecné postupy pro všechny typy vysílačů 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
180432 - ČSN EN IEC 62828-2 - Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 2: Zvláštní postupy pro vysílače tlaku 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
184022 - ČSN EN IEC 62439-3 ed. 3 - Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR) 894.00 Kč
DPH: 10%
983.40 Kč
ks
184022 - ČSN EN IEC 62439-5 ed. 2 - Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 5: Řízený redundanční protokol (BRP) 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
210705 - ČSN EN ISO 16092-1 - Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
Nelze zakoupit
257862 - ČSN EN 12480 - Plynoměry - Rotační objemové plynoměry 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
300047 - ČSN EN 1646-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
300558 - ČSN EN ISO 18541-6 - Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 6: Případy použití a požadavky na RMI pro vozidla kategorie L 894.00 Kč
DPH: 10%
983.40 Kč
ks
333160 - ČSN CLC/TS 61400-14 - Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
346462 - ČSN EN IEC 62631-2-1 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-1: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Technické frekvence (0.1 Hz až 10 MHz), střídavé metody 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
346462 - ČSN EN IEC 62631-3-11 - Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-11: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, metoda pro impregnační materiály a povlaky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
346554 - ČSN EN IEC 62677-3-101 - Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 101: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro nízkonapěťové aplikace 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
346554 - ČSN EN IEC 62677-3-102 - Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 102: Teplem smrštitelné polyolefinové tvarované díly pro středněnapěťové aplikace, odolné proti vytváření vodivých stop 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
351547 - ČSN EN IEC 62909-1 - Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
354055 - ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 - Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
359062 - ČSN EN IEC 61249-2-45 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-45: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
359062 - ČSN EN IEC 61249-2-46 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-46: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (1,5 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
359062 - ČSN EN IEC 61249-2-47 - Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-47: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, se součinitelem tepelné vodivosti (2,0 W/m.K) a definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
360001 - ČSN EN 12665 - Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
364607 - ČSN EN IEC 62688 - Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
389690 - ČSN EN 14460 - Konstrukce odolné výbuchovému tlaku 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
420390 - ČSN EN ISO 15653 - Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
Nelze zakoupit
420464 - ČSN EN ISO 945-1 - Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
467056 - ČSN EN 17049 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Identifikace tylosinu, spiramycinu, virginiamycinu, carbadoxu a olachindoxu při jejich poddávkování v krmných směsích - Konfirmační analýza metodou LC-MS 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
467097 - ČSN EN 17053 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
490018 - ČSN EN 1309-3 - Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
496070 - ČSN EN ISO 19085-8 - Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit
560032 - ČSN EN ISO 10399 - Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
635228 - ČSN EN ISO 10960 - Pryžové a plastové hadice - Stanovení odolnosti proti ozonu za dynamických podmínek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
635410 - ČSN EN ISO 8028 - Pryžové a/nebo plastové hadice a hadice s koncovkami pro bezvzduchové stříkání nátěrových hmot - Specifikace 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
644102 - ČSN EN ISO 20029-1 - Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 1: Systémy označování a základy pro specifikace 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
644102 - ČSN EN ISO 20029-2 - Plasty - Termoplastické elastomerní polyester-estery a polyether-estery pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
646420 - ČSN EN ISO 11296-2 - Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
646422 - ČSN EN ISO 11298-2 - Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
646427 - ČSN EN ISO 11297-2 - Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
654901 - ČSN EN 16962 - Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustných stopových živin v hnojivech a odstraňování organických látek z extraktů hnojiv 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
654902 - ČSN EN 16963 - Hnojiva - Stanovení boru, kobaltu, mědi, železa, manganu, molybdenu a zinku metodou ICP-AES 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
654903 - ČSN EN 16964 - Hnojiva - Extrakce celkového obsahu stopových živin v hnojivech lučavkou královskou 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
654904 - ČSN EN 16965 - Hnojiva - Stanovení kobaltu, mědi, železa, manganu a zinku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
656091 - ČSN EN 17057 - Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu nasycených monoglyceridů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-FID 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
656162 - ČSN EN ISO 5165 - Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
656254 - ČSN EN ISO 20623 - Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
730857 - ČSN EN 1366-11 - Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
737061 - ČSN EN 1794-1 - Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
746702 - ČSN EN 477 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
746703 - ČSN EN 478 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 st.C 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
746704 - ČSN EN 479 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
746706 - ČSN EN 514 - Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
793869 - ČSN EN ISO 20701 - Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
800808 - ČSN EN ISO 12138 - Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
800809 - ČSN EN ISO 3175-1 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
800809 - ČSN EN ISO 3175-2 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
Nelze zakoupit
800809 - ČSN EN ISO 3175-3 - Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
Nelze zakoupit
800879 - ČSN EN ISO 15797 - Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
832775 - ČSN EN 13158 - Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833220 - ČSN EN ISO 14118 - Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
836503 - ČSN EN ISO 17601 - Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
836504 - ČSN EN ISO 18187 - Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
836512 - ČSN EN ISO 18311 - Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
856047 - ČSN EN ISO 19448 - Stomatologie - Analýza koncentrace fluoridů ve vodních roztocích s použitím fluoridové iontově selektivní elektrody 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
856081 - ČSN EN ISO 7492 - Stomatologie - Stomatologické sondy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
856183 - ČSN EN ISO 21533 - Stomatologie - Obnovitelné stomatologické stříkačky pro intraligamentózní injekce 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
856206 - ČSN EN ISO 8536-14 - Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 14: Svěrky a regulátory toku pro transfuzní a infuzní přístroje bez kontaktu s tekutinami 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
870010 - ČSN ETSI EN 301 598 V2.1.1 - Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (white space devices - WSD) - Bezdrátové přístupové systémy provozované v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
875042 - ČSN ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1 - Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) 1 374.00 Kč
DPH: 10%
1 511.40 Kč
ks
875064 - ČSN ETSI EN 300 718-1 V2.1.1 - Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 1: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
875064 - ČSN ETSI EN 300 718-2 V2.1.1 - Lavinové tísňové majáky provozované na 457 kHz - Systémy vysílač-přijímač - Část 2: Harmonizovaná norma pro vlastnosti pro záchranné služby 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
910115 - ČSN EN 1116 - Nábytek - Kuchyňský nábytek - Koordinované rozměry kuchyňského nábytku a vybavení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
Nelze zakoupit
917801 - ČSN EN ISO 10582 - Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
917883 - ČSN EN 14041 - Pružné, textilní, laminátové a modulové vícevrstvé podlahové krytiny - Základní charakteristiky 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
Nelze zakoupit
945040 - ČSN EN ISO 28706-3 - Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě nebo ve čtverhranné skleněné láhvi 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
961530 - ČSN EN 16893 - Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro umístění, konstrukci a úpravy budov nebo místností určených k uložení sbírek kulturního dědictví 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60512-15-2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62439-5 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 20126 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62439-3 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 62366-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 62702-1-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 63029 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.