Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 06/2019

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
010333 - ČSN ISO 10006 - Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-10 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 10: Systém HRC - Sestavy šroubu a matice s kalibrovaným předpětím 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-1 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Obecné požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-2 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Vhodnost pro předpínání 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-3 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-4 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-5 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-6 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
021042 - ČSN EN 14399-9 - Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 9: Systém HR nebo HV - Přímé indikátory napětí pro sestavy šroubu a matice 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
038235 - ČSN EN ISO 11125-1 - Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 1: Vzorkování 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
038241 - ČSN EN ISO 12944-2 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
050694 - ČSN EN IEC 62822-1 - Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
055801 - ČSN EN ISO 14171 - Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078540 - ČSN EN ISO 18119 - Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
330050 - ČSN IEC 60050-523 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 523: Mikroelektromechanické součástky 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
332200 - ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 - Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
346440 - ČSN EN IEC 61340-6-1 - Elektrostatika - Část 6-1: Potlačování elektrostatiky ve zdravotní péči - Obecné požadavky pro zdravotnická zařízení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
346721 - ČSN EN IEC 62961 - Izolační kapaliny - Zkušební metody pro stanovení mezipovrchového napětí izolačních kapalin - Stanovení pomocí kroužkové metody 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
369737 - ČSN ISO/IEC 10373-3 - Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
420004 - ČSN EN ISO 4885 - Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
470601 - ČSN EN ISO 4254-5 - Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
490005 - ČSN EN 13756 - Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
646403 - ČSN EN ISO 15494 - Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
646444 - ČSN EN 13476-1 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
654907 - ČSN EN 17043 - Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
654908 - ČSN EN 17090 - Hnojiva - Stanovení inhibitoru nitrifikace DMPSA v hnojivech - Metoda využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
722100 - ČSN EN 196-11 - Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
722100 - ČSN EN 196-6 - Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
722482 - ČSN EN 13892-9 - Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
725110 - ČSN EN ISO 10545-2 - Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
730544 - ČSN EN ISO 13788 - Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
730565 - ČSN EN ISO 13789 - Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
730567 - ČSN EN ISO 10077-1 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
730567 - ČSN EN ISO 10077-2 - Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
736160 - ČSN EN 12697-24 - Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
746075 - ČSN EN 14351-2 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
756110 - ČSN EN 752 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
757810 - ČSN EN ISO 8199 - Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
763304 - ČSN EN 16763 - Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832651 - ČSN EN 358 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
940910 - ČSN EN 1069-2 - Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN IEC 50(801) ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60204-11 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN IEC 60050-521 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50129 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62317-7 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62317-8 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50445 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 62256 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN 33 2000-1 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 11348-1 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 11348-2 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 11348-3 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 61439-2 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61970-453 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60268-4 ed. 4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 12966 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60424-3 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62317-6 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO/IEC 17021-2 ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN ISO/IEC 17021-3 ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 50155 ed. 4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A5 (pro normu :ČSN EN 13445-3 ) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60137 ed. 4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN IEC 62046 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN ISO 2903 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 61167 ed. 3 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN 99 8074 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
Nelze zakoupit

Copyright DTO CZ s.r.o.