Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 08/2018

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
011440 - ČSN ISO 13373-9 - Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 9: Diagnostické metody pro elektromotory 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
011693 - TNI ISO/TR 17534-2 - Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná doporučení pro testovací případy a rozhraní se zabezpečením kvality 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
038650 - ČSN EN ISO 2931 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
038650 - ČSN EN ISO 7599 - Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
125009 - ČSN EN ISO 16890-2 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 2: Měření účinnosti odlučování částic a odporu proti proudění vzduchu 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
125009 - ČSN EN ISO 16890-3 - Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 3: Stanovení účinnosti gravimetrické metody a odporu proti proudění vzduchu pomocí hmotnosti zachyceného zkušebního prachu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
137105 - ČSN EN 1111 - Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
177010 - ČSN EN 45501 - Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností 822.00 Kč
DPH: 10%
904.20 Kč
ks
278009 - ČSN ISO 5006 - Stroje pro zemní práce - Pole výhledu obsluhy - Zkušební metoda a kritéria provedení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
334591 - ČSN EN 50131-6 ed. 3 - Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
347116 - ČSN EN 50655-1 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Identifikace pro pryskyřičné směsi 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
347116 - ČSN EN 50655-2 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 2: Identifikace pro teplem smrštitelné komponenty pro aplikace nízkého a středního napětí až do 20,8/36 (42) kV 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
347116 - ČSN EN 50655-3 - Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 3: Identifikace pro komponenty smrštitelné za studena pro nízké a střední napětí až do 20,8/36 (42) kV 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
351536 - ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 - Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
354106 - ČSN EN 60669-1 ed. 3 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky
Počet změn :1
822.00 Kč
DPH: 10%
904.20 Kč
ks
359272 - ČSN EN IEC 61281-1 ed. 2 - Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
364500 - ČSN EN IEC 62933-2-1 - Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace
Počet změn :1
409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
367929 - ČSN EN 50664 - Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
367930 - ČSN EN 50665 - Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
369082 - ČSN CLC/TS 50625-3-5 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 3-5: Technická specifikace k odstranění znečištění - fotovoltaické panely 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
369082 - ČSN CLC/TS 50625-5 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 5: Specifikace pro finální zpracování frakcí OEEZ - měď a ušlechtilé kovy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
369711 - ČSN ISO/IEC 29151 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
389211 - ČSN EN 12845 - Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba 894.00 Kč
DPH: 10%
983.40 Kč
ks
420374 - ČSN EN ISO 6507-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
420374 - ČSN EN ISO 6507-2 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
420374 - ČSN EN ISO 6507-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
420374 - ČSN EN ISO 6507-4 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
420376 - ČSN EN ISO 4545-1 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 1: Zkušební metoda 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
420376 - ČSN EN ISO 4545-2 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
420376 - ČSN EN ISO 4545-3 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 3: Kalibrace referenčních destiček 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
420376 - ČSN EN ISO 4545-4 - Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Knoopa - Část 4: Tabulka hodnot tvrdosti 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
420449 - ČSN EN ISO 3887 - Ocel - Stanovení hloubky oduhličení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
467087 - ČSN EN 16930 - Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
560021 - ČSN EN 12014-2 - Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
654851 - ČSN EN 13368-3 - Hnojiva - Chromatografické stanovení chelatačních činidel v hnojivech - Část 3: Stanovení [S,S]-EDDS iontovou párovou chromatografií 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
657101 - ČSN EN 13398 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
657102 - ČSN EN 13399 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
673099 - ČSN EN ISO 2812-1 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
673099 - ČSN EN ISO 2812-4 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 4: Kapkové metody 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
723002 - ČSN EN 16757 - Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
730512 - ČSN EN ISO 12354-1 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
730512 - ČSN EN ISO 12354-2 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
730512 - ČSN EN ISO 12354-3 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
730512 - ČSN EN ISO 12354-4 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
733055 - ČSN 73 3055 - Zemní práce při výstavbě potrubí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
734245 - ČSN EN 16475-3 - Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
Nelze zakoupit
736108 - ČSN 73 6108 - Lesní cestní síť 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
755802 - ČSN EN 17034 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid hlinitý bezvodý, chlorid-hydroxid hlinitý, chlorid-pentahydroxid dihlinitý a chlorid-hydroxid-síran hlinitý 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
757051 - ČSN ISO 5667-12 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
757419 - ČSN EN ISO 7393-2 - Kvalita vod - Stanovení volného a celkového chloru - Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-dialkyl-1,4-fenylendiaminem pro běžnou kontrolu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
757427 - ČSN EN ISO 19340 - Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832625 - ČSN EN 353-1+A1 - Prostředky ochrany osob proti pádu - Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení - Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
855260 - ČSN EN ISO 11737-1 - Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Mikrobiologické metody - Část 1: Stanovení populace mikroorganismů na výrobcích 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
855264 - ČSN EN ISO 13408-2 - Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Sterilizační filtrace 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
910000 - ČSN 91 0000 - Nábytek - Terminologie 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
911010 - ČSN 91 1010 - Nábytek - Lehací nábytek - Základní rozměry a požadavky 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
943095 - ČSN EN 71-7+A2 - Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks

ZMĚNY

 
Označení změny :Z48 (pro normu :ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 ) 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
Označení změny :Z45 (pro normu :ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 ) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
Označení změny :Z46 (pro normu :ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 ) 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60068-2-52 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61281-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 805 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60749-12 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60122-1 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :Z3 (pro normu :ČSN EN 60669-1 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61204-7 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 34 7116 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 34 7116-2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 50131-6 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 61754-7 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 34 7116-4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 34 7116-3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60793-1-47 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 149+A1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62453-303-1 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62684 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60512-8-3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60099-8 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62554 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62604-2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60794-1-22 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60793-1-54 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 62271-101 ed. 2 ) 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62731 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61938 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 73 0842 ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 55016-1-2 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60749-26 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 50636-2-107 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 60809 ed. 2 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60118-4 ed. 3 ) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A2 (pro normu :ČSN EN 50629 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60079-7 ed. 3 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 13618 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN ISO 13528 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 50090-3-4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 14543 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 60947-2 ed. 4 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A3 (pro normu :ČSN EN 13445-3 ) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.