Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Nabídka - Věstník 09/2016

Vyberte z následujících možností :
České normyVyhlášením ve VěstníkuPřevzetím origináluEndorsement

České normy a normy převzaté překladem

NORMY

 
010946 - ČSN EN ISO 14046 - Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
010971 - ČSN P CEN ISO/TS 14071 - Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Procesy kritického přezkoumání a kompetence posuzovatele: Dodatečné požadavky a směrnice k ISO 14044:2006 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
015243 - TNI POKYN ISO 30 - Referenční materiály - Vybrané termíny a definice 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
015244 - TNI POKYN ISO 33 - Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078440 - ČSN EN 1440 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
Nelze zakoupit
260368 - ČSN EN 14973 - Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
268815 - ČSN EN 1755 - Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
268890 - ČSN EN 12895 - Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
324011 - ČSN EN ISO 11592-1 - Malá plavidla - Stanovení maximálního jmenovitého výkonu pohonu na základě manévrovací rychlosti - Část 1: Plavidla o délce trupu do 8 m 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
332320 - ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 - Výbušné atmosféry - Část 20-2: Materiálové vlastnosti - Zkušební metody pro hořlavé prachy
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
333432 - ČSN EN 61000-4-16 ed. 2 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-16: Zkušební a měřicí technika - Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
334293 - ČSN EN 50561-3 - Zařízení pro komunikaci po vedení používaná v instalacích nízkého napětí - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření - Část 3: Zařízení pracující nad 30 MHz 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
358775 - ČSN EN 62047-1 ed. 2 - Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 1: Termíny a definice 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
360701 - ČSN EN 62868 - Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
369082 - ČSN CLC/TS 50625-3-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
389641 - ČSN EN ISO 80079-36 - Výbušné atmosféry - Část 36: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Základní metody a požadavky
Počet změn :1
566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
389641 - ČSN EN ISO 80079-37 - Výbušné atmosféry - Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry - Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí "c", hlídání iniciačních zdrojů "b", kapalinový závěr "k"
Počet změn :1
506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
421419 - ČSN EN 754-1 - Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 1: Technické dodací předpisy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
421460 - ČSN EN 12392 - Hliník a slitiny hliníku - Tvářené a lité výrobky - Zvláštní požadavky na výrobky určené na výrobu tlakových zařízení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
441316 - ČSN ISO 12900 - Černá uhlí - Stanovení abrazivity 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
441338 - ČSN ISO 5074 - Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
441339 - ČSN ISO 1953 - Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
441381 - ČSN ISO 17247 - Uhlí - Úplná analýza 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
588767 - ČSN EN ISO 12966-4 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
640152 - ČSN EN ISO 4892-3 - Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
643168 - ČSN P CEN/TS 1852-2 - Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
646481 - ČSN ISO 18488 - Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
647501 - ČSN EN 438-2 - Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
Nelze zakoupit
654832 - ČSN EN 16318+A1 - Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení chromu (VI) fotometricky (metoda A) a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí (metoda B) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
656115 - ČSN EN 12916 - Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
Nelze zakoupit
656190 - ČSN EN ISO 22854 - Kapalné ropné výrobky - Stanovení skupin uhlovodíků a kyslíkatých látek v automobilových benzinech a automobilovém palivu ethanol E85 - Metoda multidimenzionální plynové chromatografie 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
724870 - ČSN EN 14528 ed. 2 - Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
730036 - ČSN EN 1998-1 NA ed. A - National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
733710 - ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
Počet změn :1
506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
733710 - ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Vnitřní omítky 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
734206 - ČSN EN 13384-1 - Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
Nelze zakoupit
734206 - ČSN EN 13384-2 - Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
Nelze zakoupit
738129 - ČSN EN 16508 - Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
755801 - ČSN EN 878 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran hlinitý 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
803014 - ČSN 80 3014 - Plošné metrové textilie pro oděvní a bytové účely - Společná ustanovení 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
910240 - ČSN EN 14749 ed. 2 - Nábytek - Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
913010 - ČSN EN 581-2 - Venkovní nábytek - Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití - Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
940915 - ČSN EN 13451-2 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
940915 - ČSN EN 13451-3+A3 - Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
943465 - TNI CEN/TR 13387-2 - Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
Nelze zakoupit

ZMĚNY

 
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN IEC 50(702) ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :Amd. 2 (pro normu :ČSN ISO 3767-4 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Amd. 1 (pro normu :ČSN ISO 3767-5 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 61000-4-16 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60534-2-3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 846-9 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
Nelze zakoupit
Označení změny :Amd. 1 (pro normu :ČSN ISO 3767-1 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Amd. 2 (pro normu :ČSN ISO 3767-1 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 50311 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 772-5 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
Nelze zakoupit
Označení změny :Amd. 1 (pro normu :ČSN ISO 16063-21 ) 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13463-8 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN 60870-5-101 ed. 2 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13463-6 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 14749 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62047-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z2 (pro normu :ČSN EN 14528 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13463-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :A1 (pro normu :ČSN EN ISO 5495 ) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 13463-5 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 60793-2 ed. 3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 33 2000-5-557 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN 34 2614 ed. 3 ) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
Označení změny :Z1 (pro normu :ČSN EN 62572-3 ed. 2 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN 75 5050-3 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 30-2-1 ) 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.