Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8364 - Kvalita půdy

 
836410 - ČSN ISO 10694 - Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
836415 - ČSN ISO 11261 - Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
836419 - ČSN ISO 11263 - Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-1 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-2 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-3 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-4 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-5 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836430 - ČSN EN ISO 23611-6 - Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
836440 - ČSN EN ISO 16072 - Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
836441 - ČSN EN ISO 14240-1 - Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
836441 - ČSN EN ISO 14240-2 - Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836442 - ČSN EN ISO 14238 - Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
836443 - ČSN ISO 15685 - Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
836445 - ČSN EN ISO 22030 - Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
836446 - ČSN EN ISO 11269-1 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
836446 - ČSN EN ISO 11269-2 - Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836450 - ČSN EN ISO 16387 - Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836451 - ČSN EN ISO 11267 - Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836452 - ČSN EN ISO 20963 - Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836453 - ČSN EN ISO 15952 - Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
836455 - ČSN EN 16086-1 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836455 - ČSN EN 16086-2 - Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
836456 - ČSN EN ISO 11268-1 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836456 - ČSN EN ISO 11268-2 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836456 - ČSN EN ISO 11268-3 - Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836490 - ČSN EN ISO 23753-1 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
836490 - ČSN EN ISO 23753-2 - Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.