Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8358 - Vnitřní ovzduší

 
835801 - ČSN EN ISO 16000-10 - Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-11 - Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-12 - Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-15 - Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-19 - Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-1 - Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-26 - Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-2 - Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-32 - Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-5 - Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
835801 - ČSN EN ISO 16000-9 - Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835801 - ČSN ISO 16000-34 - Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
835802 - ČSN EN 16738 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
835803 - ČSN EN 16739 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
835804 - ČSN EN 16740 - Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.