Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8347 - Metody a přístroje pro měření plynných emisí

 
834701 - ČSN ISO 7935 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834702 - ČSN EN ISO 21877 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834704 - ČSN ISO 10849 - Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834709 - ČSN P CEN/TS 17021 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834710 - ČSN EN 14791 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Standardní referenční metoda 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-1 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-2 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-3 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidů síry 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-4 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-5 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-6 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu oxidu sírového 33.00 Kč
DPH: 10%
36.30 Kč
ks
834711 - ČSN 83 4711-7 - Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834712 - ČSN 83 4712-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834712 - ČSN 83 4712-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834712 - ČSN 83 4712-3 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834712 - ČSN 83 4712-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834713 - ČSN 83 4713-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834713 - ČSN 83 4713-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834713 - ČSN 83 4713-3 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda argentometrická 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834713 - ČSN 83 4713-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834716 - ČSN ISO 18466 - Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834721 - ČSN 83 4721-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834721 - ČSN 83 4721-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834721 - ČSN 83 4721-3 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda alkalimetrické titrace 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834721 - ČSN 83 4721-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834722 - ČSN EN 14792 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů dusíku - Standardní referenční chemiluminiscenční metoda 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834724 - ČSN EN ISO 21258 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834728 - ČSN 83 4728-1 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834728 - ČSN 83 4728-2 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834728 - ČSN 83 4728-3 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda odměrného stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834728 - ČSN 83 4728-4 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda fotometrického stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834728 - ČSN 83 4728-5 - Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda potenciometrická 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834730 - ČSN EN 14789 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834731 - ČSN EN 14790 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834740 - ČSN EN 15058 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834741 - ČSN EN ISO 13199 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834741 - ČSN EN ISO 13833 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834742 - ČSN EN 12619 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834743 - ČSN EN 16909 - Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834744 - ČSN EN ISO 25140 - Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834745 - ČSN EN 1948-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834745 - ČSN EN 1948-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834745 - ČSN EN 1948-3 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834745 - ČSN EN 1948-4+A1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834745 - ČSN P CEN/TS 1948-5 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834746 - ČSN P CEN/TS 13649 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834747 - ČSN EN ISO 25139 - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834748 - ČSN P CEN/TS 17337 - Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
834749 - ČSN P CEN/TS 16429 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení chlorovodíku v potrubích a komínech - Metoda infračervené spektrometrie 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834750 - ČSN EN 1911 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834751 - ČSN 83 4751-3 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834751 - ČSN 83 4751-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834751 - ČSN 83 4751-6 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834751 - ČSN EN 14412 - Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834752 - ČSN 83 4752-1 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
834752 - ČSN 83 4752-2 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorků pro manuální metody měření 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
834752 - ČSN 83 4752-3 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Potenciometrická metoda stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834752 - ČSN 83 4752-4 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Fotometrická metoda stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834752 - ČSN 83 4752-5 - Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení 66.00 Kč
DPH: 10%
72.60 Kč
ks
834760 - ČSN EN 13211 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834761 - ČSN EN 14385 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834762 - ČSN EN 14884 - Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834763 - ČSN P CEN/TS 17286 - Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
834772 - ČSN ISO 10780 - Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti v průtoku plynů v potrubí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834773 - ČSN EN ISO 16911-1 - Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834773 - ČSN EN ISO 16911-2 - Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834778 - ČSN EN 17255-1 - Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834779 - ČSN P CEN/TS 17198 - Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834780 - ČSN EN 14181 - Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834781 - ČSN EN 13725 - Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií
Počet změn :1
537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
834782 - ČSN EN 15859 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
834785 - ČSN EN 15259 - Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834786 - ČSN EN 15445 - Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834787 - ČSN EN 15446 - Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834788 - ČSN P CEN/TS 15674 - Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834790 - ČSN EN 15267-1 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 1: Obecné principy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834790 - ČSN EN 15267-2 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
834790 - ČSN EN 15267-3 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834790 - ČSN EN 15267-4 - Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
834793 - ČSN EN ISO 23210 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-1 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-2 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-3 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-4 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-5 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
834798 - ČSN EN 19694-6 - Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.