Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8335 - Ergonomie

 
833501 - ČSN EN 614-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833501 - ČSN EN 614-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833502 - ČSN EN 547-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833502 - ČSN EN 547-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833502 - ČSN EN 547-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
833503 - ČSN EN 1005-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833503 - ČSN EN 1005-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833503 - ČSN EN 1005-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833503 - ČSN EN 1005-4+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833503 - ČSN EN 1005-5 - Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833504 - ČSN EN 13861 - Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833505 - ČSN EN ISO 14738 - Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833506 - ČSN EN ISO 7250-1 - Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
833507 - ČSN EN ISO 15535 - Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833508 - ČSN ISO 1503 - Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833509 - ČSN EN ISO 15537 - Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833510 - ČSN EN ISO 6385 - Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833511 - ČSN EN ISO 15536-1 - Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833511 - ČSN EN ISO 15536-2 - Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833512 - ČSN EN ISO 26800 - Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833513 - ČSN EN ISO 20685-1 - Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833514 - ČSN EN ISO 28802 - Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833520 - ČSN EN 13921 - Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833530 - ČSN EN ISO 9921 - Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833545 - ČSN EN ISO 13731 - Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833547 - ČSN EN ISO 15743 - Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833550 - ČSN ISO 11399 - Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833551 - ČSN EN ISO 7726 - Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833552 - ČSN EN ISO 12894 - Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833553 - ČSN EN ISO 9920 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833554 - ČSN EN ISO 15265 - Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833555 - ČSN EN ISO 14505-2 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833555 - ČSN EN ISO 14505-3 - Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833556 - ČSN EN ISO 11079 - Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833557 - ČSN EN ISO 13732-1 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833557 - ČSN EN ISO 13732-3 - Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833558 - ČSN EN ISO 10551 - Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833559 - ČSN EN ISO 9886 - Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833560 - ČSN EN ISO 8996 - Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833561 - ČSN EN ISO 7243 - Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru) 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833562 - ČSN EN ISO 7933 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833563 - ČSN EN ISO 7730 - Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833564 - ČSN EN ISO 28803 - Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833572 - ČSN EN ISO 10075-1 - Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833572 - ČSN EN ISO 10075-2 - Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833572 - ČSN EN ISO 10075-3 - Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833581 - ČSN EN ISO 14915-1 - Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833581 - ČSN EN ISO 14915-2 - Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833581 - ČSN EN ISO 14915-3 - Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN 29241-2 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-110 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 110: Zásady dialogu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-112 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-11 - Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-125 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-129 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-13 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů
Počet změn :1
318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-143 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-14 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-151 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-154 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-15 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-161 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-16 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-171 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-1 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod
Počet změn :2
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-20 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-210 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-300 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-302 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-303 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-304 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-305 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje 1 134.00 Kč
DPH: 10%
1 247.40 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-306 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení 566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-307 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje 1 374.00 Kč
DPH: 10%
1 511.40 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-333 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-391 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-392 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-400 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-410 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení
Počet změn :1
668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-420 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-5 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu
Počet změn :1
318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-6 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-910 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-920 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-960 - Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833582 - ČSN EN ISO 9241-9 - Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833585 - ČSN EN 894-1+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833585 - ČSN EN 894-2+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833585 - ČSN EN 894-3+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833585 - ČSN EN 894-4 - Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-1 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-2 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-3 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu
Počet změn :1
409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-4 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-5 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-6 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833586 - ČSN EN ISO 11064-7 - Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833587 - ČSN EN 16710-2 - Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833588 - ČSN EN ISO 24504 - Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833589 - ČSN EN ISO 20685-2 - Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833590 - ČSN EN ISO 25066 - Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
833590 - ČSN EN ISO/IEC 25063 - Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833591 - ČSN EN ISO 7731 - Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833592 - ČSN EN 842+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833593 - ČSN EN 981+A1 - Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
833594 - ČSN EN ISO 24500 - Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
833594 - ČSN EN ISO 24550 - Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833594 - ČSN EN ISO 24551 - Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833595 - ČSN EN ISO 24501 - Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
833596 - ČSN EN ISO 24502 - Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
833597 - ČSN EN ISO 24503 - Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
833598 - ČSN EN ISO 27500 - Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
833598 - ČSN EN ISO/IEC 25064 - Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833599 - ČSN EN ISO 27501 - Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
833599 - ČSN EN ISO 9241-220 - Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací 668.00 Kč
DPH: 10%
734.80 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.