Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

8327 - Ochranné oděvy

 
832700 - ČSN 83 2700 - Ochranné oděvy - Slovník 822.00 Kč
DPH: 10%
904.20 Kč
ks
832701 - ČSN EN ISO 13688 - Ochranné oděvy - Obecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832705 - ČSN 83 2705 - Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832719 - ČSN 83 2719 - Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832720 - ČSN EN ISO 17491-3 - Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test) 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832721 - ČSN EN 14605+A1 - Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832722 - ČSN EN 13034+A1 - Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832724 - ČSN EN ISO 17491-4 - Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832725 - ČSN EN 464 - Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem) 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
832726 - ČSN EN 943-1+A1 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832726 - ČSN EN 943-2 - Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET) 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832727 - ČSN EN ISO 13982-1 - Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)
Počet změn :1
191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832727 - ČSN EN ISO 13982-2 - Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832728 - ČSN EN ISO 19918 - Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832729 - ČSN EN ISO 27065 - Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
Počet změn :1
318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832731 - ČSN EN ISO 6530 - Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832733 - ČSN EN 14325 - Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832734 - ČSN EN 14786 - Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832740 - ČSN EN ISO 11611 - Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832741 - ČSN EN ISO 15831 - Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832743 - ČSN EN ISO 13506-1 - Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny 537.00 Kč
DPH: 10%
590.70 Kč
ks
832744 - ČSN EN ISO 6942 - Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832745 - ČSN EN ISO 12127-2 - Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832746 - ČSN EN 348 - Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832747 - ČSN EN ISO 9185 - Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832748 - ČSN EN ISO 9151 - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832749 - ČSN EN ISO 11612 - Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832750 - ČSN EN ISO 15025 - Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832751 - ČSN EN ISO 14116 - Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832752 - ČSN EN ISO 12127-1 - Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832753 - ČSN EN ISO 14460 - Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody
Počet změn :1
191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832754 - ČSN EN 14021 - Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832760 - ČSN EN 342 - Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832761 - ČSN EN 343 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832762 - ČSN EN ISO 15027-1 - Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832762 - ČSN EN ISO 15027-2 - Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832762 - ČSN EN ISO 15027-3 - Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832763 - ČSN EN 13138-1 - Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832763 - ČSN EN 13138-2 - Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832763 - ČSN EN 13138-3 - Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832764 - ČSN EN 14126 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832765 - ČSN EN 14360 - Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832766 - ČSN EN 14058 - Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-1 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-2 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-3 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-4 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-5 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832770 - ČSN EN ISO 11393-6 - Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832771 - ČSN EN ISO 13998 - Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832772 - ČSN EN 510 - Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi 121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
832773 - ČSN EN 863 - Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí
Počet změn :1
121.00 Kč
DPH: 10%
133.10 Kč
ks
832774 - ČSN EN ISO 13997 - Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832775 - ČSN EN 13158 - Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-1 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-2 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-3 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-4 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-5 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha
Počet změn :1
213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-6 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-7 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832776 - ČSN EN 13277-8 - Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832777 - ČSN EN 13061 - Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
832778 - ČSN EN 13546+A1 - Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody
Počet změn :1
506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
832779 - ČSN EN 13567+A1 - Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832780 - ČSN EN 13595-1 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832780 - ČSN EN 13595-2 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832780 - ČSN EN 13595-3 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832780 - ČSN EN 13595-4 - Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832781 - ČSN EN ISO 14877 - Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832782 - ČSN CEN/TS 15256 - Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
832783 - ČSN EN 14120+A1 - Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
832784 - ČSN EN 14404+A1 - Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
832785 - ČSN EN 15613 - Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
832786 - ČSN EN 16027 - Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.