Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

75 - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Podkategorie - 2

7500 - Vodní hospodářství. Základní normy 7501 - Vodní hospodářství. Názvosloví 7502 - Vodní hospodářství. Výpočty 7504 - Hydromeliorace 7507 - Kanalizace. Vybavení šachet 7509 - Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl 7514 - Hydrologické údaje povrchových vod 7520 - Hydrotechnika 7521 - Úpravy vodních toků 7523 - Vodní toky a hráze 7524 - Nádrže a zdrže 7529 - Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz 7531 - Ochrana vodních zdrojů 7533 - Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování 7534 - Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování 7540 - Hydromeliorace. Všeobecné normy 7541 - Hydromeliorace. Průzkumné práce 7542 - Hydromeliorace. Odvodňování 7543 - Hydromeliorace. Závlahy 7545 - Protierozní ochrana zemědělské půdy 7550 - Vodárenství. Všeobecné normy 7551 - Vodárenství. Odběr a jímání vody 7552 - Vodárenství. Úprava vody 7553 - Vodárenství. Úprava čerpání vody 7554 - Vodárenství. Vodovodní potrubí 7555 - Trubní materiály 7556 - Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech 7557 - Výrobky pro úpravu vody 7558 - Chemické výrobky pro úpravu vody 7559 - Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz 7560 - Kanalizace. Všeobecné normy 7561 - Kanalizace. Stokové sítě 7562 - Kanalizace. Objekty na stokových sítích 7563 - Kanalizace. Trubní materiály 7564 - Kanalizace. Čištění odpadních vod 7565 - Kanalizace. Čištění odpadních vod 7566 - Kanalizace. Technologická zařízení 7567 - Kanalizace. Vnitřní kanalizace 7569 - Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz 7570 - Jakost vod. Odběr vzorků 7571 - Jakost vod. Požadavky na jakost vod 7572 - Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů 7573 - Jakost vod. Fyzikální rozbor vod 7574 - Jakost vod. Chemický rozbor vod 7575 - Jakost vod. Chemický rozbor vod 7576 - Jakost vod. Radiologický rozbor vod 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod 7578 - Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod 7579 - Jakost vod. Rozbor kalů 7580 - Jakost vod. Rozbor kalů

Copyright DTO CZ s.r.o.