Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

0785 - Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů

 
078500 - ČSN EN 1089-3 - Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
078500 - ČSN EN ISO 13769 - Lahve na plyny - Značení ražením 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078501 - ČSN EN ISO 7225 - Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky
Počet změn :1
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078512 - ČSN EN ISO 21007-1 - Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078512 - ČSN EN ISO 21007-2 - Lahve na plyny - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 2: Číslovací schémata pro vysokofrekvenční identifikaci 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078516 - ČSN ISO 4705 - Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078518 - ČSN EN 1442 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu LPG - Návrh a konstrukce 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078519 - ČSN EN 12816 - Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace 191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
078520 - ČSN EN ISO 13341 - Lahve na přepravu plynů - Montáž ventilů na lahve na plyn
Počet změn :1
191.00 Kč
DPH: 10%
210.10 Kč
ks
078521 - ČSN EN 1964-3 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví na plyny s vodním objemem od 0,5 litru do 150 litrů včetně - Část 3: Bezešvé ocelové lahve vyrobené z korozivzdorných ocelí s hodnotami Rm nižšími než 1100 MPa 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078521 - ČSN EN ISO 9809-1 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1 100 MPa 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078521 - ČSN EN ISO 9809-2 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1 100 MPa nebo větší 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078521 - ČSN EN ISO 9809-3 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 3: Lahve z normalizačně žíhané oceli 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078521 - ČSN ISO 9809-4 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078523 - ČSN EN 13293 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro navrhování a konstrukci znovuplnitelných bezešvých lahví na plyny z normalizačně žíhaných uhlíko-manganových ocelí s vodním objemem do 0,5 litru včetně pro stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny a do 1 litru včetně pro oxid uhličitý 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078524 - ČSN EN ISO 7866 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin - Návrh, konstrukce a zkoušení
Počet změn :1
566.00 Kč
DPH: 10%
622.60 Kč
ks
078525 - ČSN EN ISO 11120 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve s vodním objemem mezi 150 l a 3 000 l - Návrh, konstrukce a zkoušení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078526 - ČSN EN 13322-1 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 1: Uhlíkové oceli
Počet změn :1
409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078526 - ČSN EN 13322-2 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované lahve na plyny - Návrh a konstrukce - Část 2: Nerezavějící oceli
Počet změn :1
409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078527 - ČSN EN 12862 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro výpočet a konstrukci znovuplnitelných svařovaných lahví na plyny z hliníkových slitin 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078528 - ČSN EN 14208 - Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1 000 litrů včetně - Návrh a konstrukce 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078529 - ČSN EN ISO 11623 - Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078530 - ČSN EN 14876 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078532 - ČSN EN 1802 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých lahví z hliníkových slitin 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078533 - ČSN EN 1803 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení svařovaných lahví z uhlíkových ocelí 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078534 - ČSN EN 1968 - Lahve na přepravu plynů - Periodická kontrola a zkoušení bezešvých ocelových lahví
Počet změn :1
409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078535 - ČSN EN 12245+A1 - Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078535 - ČSN EN ISO 22435 - Lahve na plyny - Ventily lahví se zabudovanými redukčními ventily - Požadavky a zkoušení typu
Počet změn :1
506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078536 - ČSN EN 12257 - Lahve na přepravu plynů - Bezešvé, částečně ovinuté kompozitové lahve 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078537 - ČSN EN 15888 - Lahve na přepravu plynů - Svazky lahví - Periodická kontrola a zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
078538 - ČSN EN 14638-1 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepřekračujícím 150 litrů - Část 1: Ocelové lahve svařované z austenitických nerezavějících ocelí vyráběné experimentálními metodami k oprávnění návrhu 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078538 - ČSN EN 14638-3 - Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami
Počet změn :1
318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078539 - ČSN EN ISO 16148 - Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078540 - ČSN EN ISO 18119 - Lahve na plyny - Bezešvé lahve a velkoobjemové lahve ocelové a ze slitiny hliníku na plyny - Periodická kontrola a zkoušení 506.00 Kč
DPH: 10%
556.60 Kč
ks
078542 - ČSN EN ISO 10462 - Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Periodická kontrola a údržba
Počet změn :2
313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078543 - ČSN EN 16753 - Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3 000 l, prováděné in situ (bez demontáže) 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078544 - ČSN EN ISO 24431 - Lahve na plyny - Bezešvé, svařované a kompozitové lahve na stlačené a zkapalněné plyny (vyjma acetylenu) - Kontrola v době plnění 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078545 - ČSN EN 12205 - Lahve na přepravu plynů - Kovové lahve na plyny pro jedno použití 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks
078546 - ČSN EN ISO 11118 - Nádoby na plyny - Jednorázové kovové nádoby na plyny - Specifikace a metody zkoušení 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078547 - ČSN EN 16509 - Lahve na přepravu plynů - Malé ocelové lahve na jedno použití, o objemu nejvýše 120 ml, k přepravě stlačených nebo zkapalněných plynů (kompaktní lahve) - Návrh, konstrukce, plnění a zkoušení 213.00 Kč
DPH: 10%
234.30 Kč
ks
078548 - ČSN EN ISO 10460 - Lahve na plyny - Svařované lahve na plyny ze slitiny hliníku, z uhlíkové a korozivzdorné oceli - Periodická kontrola a zkoušení 318.00 Kč
DPH: 10%
349.80 Kč
ks
078551 - ČSN EN ISO 10961 - Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola 409.00 Kč
DPH: 10%
449.90 Kč
ks
078552 - ČSN EN 13807 - Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla a víceprvkové kontejnery na plyn (MEGC) - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení 313.00 Kč
DPH: 10%
344.30 Kč
ks

Copyright DTO CZ s.r.o.