Pravidla pro zasílání novinek na e-mail
Novinky lze posílat pouze na platnou emailovou adresu

Automatické vyřazení e-mailu ze zasílání
Není-li email funkční,či není-li schopen přijímat nové zprávy, bude automaticky vyřazen z evidence pro zasílání

Dodržování pravidel
Je-li Váš e-mail vyřazen z databáze, dříve, než o zasílání znovu požádáte, zkontrolujte, zda neporušujete výše uvedená pravidla. V případě opakovaného porušování pravidel a přidávání e-mailu, porušujícího tyto pravidla, bude Váš e-mail navždy v databázi zakázán.

Výslovný souhlas se zasíláním obchodních informací
Abychom vyhověli ustanovením zákona č. 480/2004 Sb. a mohli Vám zasílat novinky a případně další obchodní informace, potřebujeme od Vás udělení výslovného souhlasu.
Tento souhlas nám udělíte na dobu neurčitou zatržením položky 'Uděluji výslovný souhlas' a kdykoliv jej můžete zrušit v nastavení Vašeho uživatelského účtu.
Nesouhlasíte-li s udělením výslovného souhlasu, nemůžeme Vám zasílat jakékoliv obchodní informace.

Všechny námi rozesílané e-maily budou označeny jako obchodní sdělení v souladu se zněním zákona číslo 480/2004 Sb.