Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (22)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Aktuální ceník norem
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

Moderní management znalostí Autor: Růžena Petříková a kolektiv


 • Jednou z významných podmínek úspěšnosti firmy je úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců. Kniha se zabývá prvky a procesy řízení znalostí (znalostního managementu, knowledge managementu) a systematicky vede čtenáře ke komplexnímu poznání této ne vľdy jednoduché problematiky. Cennou součástí knihy jsou praktické příklady, které čtenáři umoľní lépe zásady znalostního managementu realizovat v praxi.


VÝZNAM ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU V SOUČASNÉM PODNIKOVÉM ŘÍZENÍ

Klíčové pojmy:

Nová kvalita v řízení, integrované systémy řízení, komplexní podniková integrace; systémový přístup, systémové myšlení, osobní kvalita; synergie, synergetika, podniková kultura, synergický versus konfliktní vztah; manaľerské prostředí, znalost pracovníků.

V současnosti se stěľejní podmínkou úspěšnosti podnikání stává nejen národně, ale velmi často i mezinárodně srovnatelná úroveň znalostí a dovedností lidí – zaměstnanců, včetně optimální míry jejich sociální odpovědnosti, etické a morální vybavenosti, doprovázející kaľdou výraznější změnu podnikového klimatu.

Dnes jiľ existuje řada příkladů, kdy organizace úspěšně zavádějí do svých procesů nejrůznější prvky znalostního managementu (tedy knowledge managementu, česky také managementu znalostí či řízení znalostí, jak se tento obor v literatuře také označuje), i kdyľ je zapotřebí si se vší důraznosti uvědomit, ľe v této oblasti lze zásadnějších přínosů dosáhnout aľ na základě synergického efektu, kdy se různé aktivity v oblasti znalostního managementu podporují, a tím umocňují navzájem.

Uľ není výjimkou, ľe nejedna z excelentních společností, ty české nevyjímaje, demonstruje svůj úspěch právě díky vhodné integraci sdílení znalostí, chytrých praktik a dalších podpůrných metod, technik, technologií. Na praktických příkladech postupně uvidíte, ľe to není vľdy jednoduchá cesta

Cena :337.72 Kč (DPH= 10%), s DPH= 371.49 Kč
ks

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.