Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

090772 - ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy

Název : 090772 - ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Označení normy : ČSN 09 0772
Katalogové číslo : 776
Třídící znak : 090772
Účinnost : 1971-04-01
Změny : a 8.71, b 4.73, *c 12.76, d 3.88, 5 11.92
Strany : 36
Cena :318.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 349.80 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN 09 0772


Norma platí pro naftové motory stacionární, lodní a dráhové a pro motory, používané v pojízdných prostředcích. Norma neplatí pro motory určené k pohonu vozidel pro silniční motorovou dopravu a motory z nich odvozené, používané pro jiné druhy pohonu a motory k pohonu letadel, pokud pro ně nebylo uplatnění některých jejich ustanovení zvlášť dohodnuto. Rozsáhlá předmětová technická norma obsahuje zejména všeobecné a technické požadavky (čl. 6 - 93), poměrně stručně pak požadavky na zkoušení, balení, dopravu a skladování. Za pozornost stojí čl. 76 - 78 v části o technických požadavcích, které se týkají ochrany před škodlivými faktory (hluk, vibrace apod.), jimiž by mohlo být ztěžováno pracovní prostředí. I když jde o dosti obecné formulace, jsou jednoznačně vztaženy nejen ke stroji, ale i k prostředí, v němž je (bude) umístěn. Konkrétně čl. 76 uvádí: "Provedení motoru musí vyhovovat všem platným ... předpisům. Údaje o škodlivinách, vznikajících chodem motoru (hluk, vibrace, sálavé teplo, exhalace apod.) uváděné v dokumentaci stroje se určují podle platných norem nebo metodami předem dohodnutými". Dále čl. 77: "Na motoru musí být provedena protihluková opatření (účinné tlumiče hluku, tlumení vibrací, akustické kryty, soustavy dálkového nebo automatického ovládání apod.) v rozsahu, odpovídajícímu platným předpisům ... s přihlédnutím ke skutečným podmínkám provozního využívání motorů". Konečně čl. 78: "Výfukové potrubí, kde by zvýšená teplota mohla být zdrojem nebezpečí, se musí isolovat". ČSN 09 0772 byla schválena 6.8.1969 a nabyla účinnosti od 1.4.1971. Nahradila částečně ČSN 09 0770 a ČSN 09 0772, obě z 23.7.1960.

"Změnou a)-8/1971" se s účinností od 1.11.1971 provádí v normě drobný doplněk textu čl. 85.

"Změnou b)-4/1973" se s účinností od 1.7.1973 v normě provádějí drobné změny zejména citace předpisů v Dodatku.

"Změnou c)-11-12/1976" se s účinností od 1.4.1977 provádějí v normě rozsáhlejší změny především v souvislosti se zaváděním jednotek SI.


"Změnou d)-3/1988" se s účinností od 1.7.1988 provádějí v normě rozsáhlejší úpravy textu. Doplňuje se text čl. 59 a 67, ruší se čl. 63 - 66 (nyní ČSN 09 5408) a doplňují nové normy do Dodatku. Ve "změně c)-11-12/1976" se ruší přechodné ustanovení.

"Změnou 5)-11/1992" se s účinností od 1.11.1992 ruší čl. 32, 48, 49 a 50. Nyní ČSN ISO 3046-5 (09 0115) z listopadu 1992."


Změny a opravy norem
Označení změny :a (pro normu :ČSN 09 0772 )

Název normy: ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Katalogové číslo změny : 12264
Účinnost : 1971-09-01
Věstník : 1971.08
Skupina : 996
0.00 Kč
DPH: 10%
0.00,-
Nelze zakopit
Označení změny :b (pro normu :ČSN 09 0772 )

Název normy: ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Katalogové číslo změny : 12261
Účinnost : 1973-05-01
Věstník : 1973.04
Skupina : 996
0.00 Kč
DPH: 10%
0.00,-
Nelze zakopit
Označení změny :c (pro normu :ČSN 09 0772 )

Název normy: ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Katalogové číslo změny : 12262
Účinnost : 1977-01-01
Věstník : 1976.12
Skupina : 405
66.00 Kč
DPH: 10%
72.60,-
ks
Označení změny :d (pro normu :ČSN 09 0772 )

Název normy: ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Katalogové číslo změny : 36576
Účinnost : 1988-07-01
Věstník : 1988.03
Skupina : 996
0.00 Kč
DPH: 10%
0.00,-
Nelze zakopit
Označení změny :5 (pro normu :ČSN 09 0772 )

Název normy: ČSN 09 0772 - Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy
Katalogové číslo změny : 12263
Účinnost : 1992-11-01
Věstník : 1992.11
Skupina : 996
0.00 Kč
DPH: 10%
0.00,-
Nelze zakopit

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.