Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

835801 - ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

Název : 835801 - ČSN EN ISO 16000-7 - Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Označení normy : ČSN EN ISO 16000-7
Katalogové číslo : 80883
Třídící znak : 835801
Účinnost : 2008-06-01
Věstník : 2008.05
Strany : 32
Cena :318.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 349.80 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN ISO 16000-7

Norma určuje postupy přípravy měření ovzduší při stanovení koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší. Pečlivá příprava a realizace postupu měření má zásadní význam, protože jeho výsledky mohou být podkladem pro doporučení rozsáhlé rekonstrukce budov nebo pro návrat budov k běžnému způsobu využití po odstranění materiálů s obsahem azbestu.
Norma uvádí obecný návod a vhodné postupy měření koncentrace azbestových vláken ve vnitřním ovzduší pro zjištění, zda azbestová vlákna rozptýlená v prostorech budovy, v níž probíhá odstraňování azbestu, nezpůsobí nepřijatelnou expozici obyvatel ostatních prostor této budovy. Po dokončení procesu odstraňování azbestu se před odstraněním zábran a ukončením bezpečnostních opatření provádějí měření s cílem určit, zda v ošetřovaných částech budovy nezůstaly zbytky azbestu, které by mohly vést k nežádoucí expozici po vrácení částí budovy k běžnému používání (tzv. výstupní vzorkování). Znečištění pracovního ovzduší lze také posoudit sérií opakovaných měření. Počet opakovaných měření závisí na rozdílu mezi naměřenou a limitní hodnotou.
Norma je dále určena pro stanovení koncentrace azbestových vláken během běžného užívání a chování v prostorech budovy pro diagnostické účely; které lze provádět periodicky pro ověření dlouhodobé účinnosti nápravných opatření (tzv. běžné vzorkování), stanovení krátkodobé koncentrace azbestových vláken v obývaných prostorách během běžného užívání před činností, která může vést k uvolňování azbestu (tzv. vzorkování pozadí), určení vlivu běžných údržbových prací na koncentraci azbestových vláken v budově, kde jsou použity materiály obsahující azbest (tzv. vzorkování pro ověření vlivu činností), určení změn koncentrace azbestových vláken vznikajících při simulované činnosti, změnách užívání budovy nebo v důsledku nahodilého poškození materiálů obsahujících azbest (tzv. výzkumné vzorkování), určení, zda při odstraňování azbestu nedošlo nebo nedochází k únikům znečištěného vzduchu z prostoru realizace tohoto odstraňování do okolního prostředí (tzv. vzorkování úniků) a určení expozice osob azbestovými vlákny v ovzduší odběrem vzorků v dýchací zóně osob (tzv. osobní vzorkování).
"

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.