Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

832211 - ČSN EN 140 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení

Název : 832211 - ČSN EN 140 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení
Označení normy : ČSN EN 140
Katalogové číslo : 56390
Třídící znak : 832211
Účinnost : 1999-09-01
Věstník : 1999.08
Opravy : *1 10.00
Strany : 32
Cena :318.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 349.80 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN 140


Tato norma je českou verzí evropské normy EN 140:1998. Evropská norma EN 140:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma obsahuje minimální požadavky pro polomasky a čtvrtmasky, které jsou užívány jako součást prostředků na ochranu dýchacího ústrojí, kromě únikových a potápěčských přístrojů. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením pro stanovení shody s požadavky normy. Norma definuje a popisuje polomasku a čtvrtmasku takto: Polomaska: je lícnicová část, která pokrývá nos, ústa a bradu. Čtvrtmaska: je lícnicová část, která pokrývá nos a ústa. Oba výrobky jsou, za předpokladu řádné těsnosti na obličeji uživatele, prostředky na ochranu dýchacího ústrojí proti okolnímu ovzduší, a to za podmínek, že pokožka je suchá nebo vlhká a hlava se pohybuje. Dále (čl.6.13) je stanoveno, že o materiálech, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele nesmí být známo, že způsobují podráždení pokožky nebo jinak poškozují zdraví uživatele. Dále - pokud jde o hořlavost - se v čl.6.6 uvádí, že ty části lícnicové části, které mohou být vystaveny plameni během užívání nesmí buď vůbec hořet nebo nesmí hořet déle než 5 s po odstavení plamene. Konečně za pozornost stojí v čl.6.15 normalizovaný Dýchací odpor: Dýchací odpor lícnicové části nesmí přesáhnout hodnotu 200 Pa při vdechování a hodnotu 300 Pa při výdechu, při zkoušce na umělých plících (2ř . Vdechovací odpor nesmí přestoupit 50 Pa při nepřetržitém průtoku 30 l.min-1 a 130 Pa při nepřetržitém průtoku 95 l.min-1. Hodnoty tlaku se korigují na 23 st.C a 100 kPa. Norma pak podrobně popisuje zkoušky a v řadě případů popis doprovází schematickými instruktivními nákresy o provádění zkoušek. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Popis, kapitolu 5 - Označení, kapitolu 6 - Požadavky, kapitolu 7 - Zkoušení, kapitolu 8 - Značení a kapitolu 9 - Návod k použití dodávaný výrobcem. Norma dále uvádí informativní Přílohu A a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 140 (83 2211) byla vydána v srpnu 1999. Nahradila ČSN EN 140 + A1 (83 2211) z března 1994."


Změny a opravy norem
Označení změny :1 (pro normu :ČSN EN 140 )

Název normy: ČSN EN 140 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo změny : 60195
Účinnost : 2000-11-01
Věstník : 2000.10
Skupina : 998
33.00 Kč
DPH: 10%
36.30,-
ks

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.