Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

647121 - ČSN P CEN/TS 14234 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci

Název : 647121 - ČSN P CEN/TS 14234 - Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci
Označení normy : ČSN P CEN/TS 14234
Katalogové číslo : 73913
Třídící znak : 647121
Účinnost : 2005-10-01
Věstník : 2005.09
Strany : 24
Cena :313.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 344.30 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN P CEN/TS 14234


Tato technická specifikace popisuje metody zkoušení pro 'alternativní zkoušky' a 'náhradní zkoušky' prováděné s těkavým zkušebním médiem, isooktanem a objemovým podílem 95% vodného ethanolu, ke stanovení celkové migrace z polymerních povlaků na papíru a lepence, které jsou určené pro styk s tukovými potravinami.

Navrhované zkušební schéma je uvedeno na obrázku A.1. Jestliže výsledky zkoušky metodou celkového ponoření, popsanou v kapitole 4 této technické specifikace, přesahují povolenou mez celkové migrace, může se použít zkouška jednostranné migrace s použitím cely, viz kapitola 5, pokud je to technicky proveditelné. Pokud není možné použití jednostranné metody v cele, např. v důsledku dírek, používá se adsorpce modifikovaným polyfenylenoxidem (MPPO). Isooktan se používá jako zkušební médium u zkušebních vzorků s nepolárními povlaky pro styk s potravinami jako jsou polyolefiny. U zkušebních vzorků s povlaky z polárních polymerů, jako jsou polyamid a polyethylentereftalát, se používá 95% vodný ethanol. U polystyrenů, měkčeného polyvinylchloridu a dalších polymerů, kde není jasná identifikace polarity polymeru, se musí provést dvě paralelní zkoušky s použitím obou uvedených zkušebních médií a vyšší z dosažených hodnot se považuje za odpovídající výsledek. Metoda zkoušení se používá u balení s polymerním povlakem, kde je tloušťka vrstvy polymeru menší než 300 m. Avšak, pokud se tato extrakční zkouška použije u materiálů s povlakem o tloušťce větší než 300 m a výsledky nedosahují žádné z povolených mezí celkové migrace, pak se metoda považuje za vhodnou i pro tyto materiály.

V těch případech, kde rychlá extrakční zkouška celkovým ponořením poskytuje celkové extrakční hodnoty přesahující mez celkové migrace nebo může být technicky nevhodná, používá se metoda zkoušení migrační cely při stejném čase a teplotních podmínek. Tato metoda zkoušení migrační cely se zejména používá pouze u balení s fyzikální bariérovou vrstvou (například hliníkovou nebo z jiného materiálu, která brání penetračním ztrátám zkušebního média), a které mají tenčí vrstvu ve styku s potravinou než 300 m. Tato metoda se nemůže použít, pokud polymerní povlak vykazuje dírky.

"

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.