Nepřihlášený uživatelKOŠÍK : 0.00 Kč (počet položek : 0)

MENU

 • Titulní strana
 • Košík
 • Novinky
 • Ke stažení

Hledání

    

Sortiment - NORMY

 • Normy ČSN
 • Aktuální nabídka
 • Starší nabídky
 • Jak nakupovat

Sortiment - OSTATNÍ

 • Publikace ČNI (1)
 • Normy TPG (1)
 • Normy TNV (76)
 • Ekonomika (17)
  - SAGIT (15)
  - ANAG (1)
  - GRADA (1)
  - Ostatní (0)
 • Zdvihací zařízení (19)
 • Literatura manažer (10)
  - Jakost (3)
  - Obchod (5)
  - Různé (2)
 • Publikace ekologie (0)
 • Doplňkový prodej (1)
  - Publikace DTO CZ (0)
  - Různé (1)

OBJEDNÁVKY

 • Stav objednávky

PŘIHLÁŠENÍ

Jméno:
  Heslo:

 • Registrace
 • Zapomenuté heslo

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Ceník norem 2015
 • Obchodní podmínky
 • Ochrana osobních dat
 • FAQ nejčastější dotazy
 • Kde nás najdete

Ostatní

Tyto stránky jsou kompatibilní s
IE 6 a výše, Opera 9.02.

 

Detail zboží

641311 - ČSN EN ISO 4615 - Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru

Název : 641311 - ČSN EN ISO 4615 - Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru
Označení normy : ČSN EN ISO 4615
Katalogové číslo : 57899
Třídící znak : 641311
Účinnost : 2000-02-01
Věstník : 2000.01
Strany : 12
Cena :191.00 Kč (DPH= 10%), s DPH= 210.10 Kč
ks
ANOTACE

"ČSN EN ISO 4615


Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 4615:1999. Evropská norma EN ISO 4615:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 4615:1979 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma předepisuje dvě metody stanovení celkového obsahu chloru v nenasycených polyesterových a epoxidových pryskyřicích, a sice: - metodu A: spalování v bombě, metodu B: spalování v baňce. Princip metody: Oxidace zkušebního vzorku peroxidem sodíku (metoda A) nebo plynným kyslíkem (metoda B) následovaná potenciometrickou nebo odměrnou titrací vzniklých chloridových iontů. Jde o poměrně nebezpečné analytické postupy, a proto je na mnoha místech normy - u jednotlivých kroků normalizované zkoušky - opakovaně uvedeno varování nebo důležité varování. Tak konkrétně v kapitole 6 - Postup zkoušky, je uvedeno: V článku 6.1.2.2 toto Důležité varování - Při použití bomby s plynovým zapalováním se tato vloží do sušárny (4:5). Plamen se seřídí předem s použitím prázdné bomby v sušárně tak, aby jeho vrchol byl několik mm od dna bomby. Potom se prázdná bomba odloží. Zkušební bomba se zahřívá na 300st.C až 400st.C po dobu asi 10 minut. K zapálení obvykle dojde při 50st.C až 60st.C a projeví se praskavým zvukem, přičemž dno bomby začne žhnout. V článku 6.1.2.3 tato Varování - Při chlazení bomby ve vodě je nutno dbát na to, aby hladina vody nedosáhla ke spoji mezi uzávěrem a bombou. Důležité varování - Existuje-li pochybnost zda reakce proběhla, obsah bomby se nerozpustí ve vodě obvyklým způsobem, jelikož by mohlo dojít k prudké explozi. Obsah bomby by v tomto případě měl být rozprostřen na suchý písek, skropen vodou z bezpečné vzdálenosti a potom spláchnut větším množstvím vody. V článku 6.2.2.2 toto Varování - Pokud není použita ochranná klec, musí být pracovník chráněn ochrannými brýlemi a rukavicemi. A konečně v článku 6.2.2.3 toto Varování - Není bezpečné držet při této operaci baňku v ruce a chladit ji příliš studenou vodou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Princip metody, kapitolu 3 - Chemikálie a činidla, kapitolu 4 - Zkušební zařízení, kapitolu 5 - Analytický vzorek, už zmíněná kapitolu 6 - Postup zkoušky, kapitolu 7 - Vyjádření výsledků a kapitolu 8 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 4615 (64 1311) byla vydána v lednu 2000. Touto normou se nahrazuje kapitola 4 ČSN 64 0338 z 18.6.1990."

Zpět

Copyright DTO CZ s.r.o.